Wetenschap - 13 november 1997

Miltvuur

Miltvuur

Miltvuur
De VN-wapeninspecteurs denken dat Irak beschikt over grote voorraden miltvuur-bacterien. Saddam Hussein zou ze via op afstand bestuurbare sproeivliegtuigjes in stedelijke gebieden willen verspreiden, waarbij tienduizenden mensen zouden kunnen omkomen. Kun je met miltvuur zo makkelijk grote groepen mensen vermoorden?
De bacterie is makkelijk te kweken, in relatief grote hoeveelheden. Onder ongunstige omstandigheden vormt de bacterie sporen, die tot honderd jaar kunnen overleven
Miltvuur komt in Nederland vrijwel niet meer voor. De bacterie treft vooral herkauwers en met name runderen. Maar ook andere dieren en de mens kunnen besmet raken. Runderen gaan vrij snel dood, zonder veel verschijnselen. Ze krijgen koorts en overlijden aan bloedvergiftiging. Bij andere dieren verloopt de besmetting over het algemeen wat minder acuut. Daar zie je vaak besmetting via de mond; mensen krijgen vooral wondinfecties. Dan ontstaat plaatselijk een grote zweer. Dat loopt meestal goed af, maar soms krijgen ook mensen een bloedvergiftiging. Indien sporen, via de lucht ingeademd, diepere longdelen bereiken, kan ook miltvuur bij de mens ontstaan. Aangetoond is dat gezonde mensen niet ziek worden indien 1300 sporen gedurende acht uur worden ingeademd
De bacterie overleeft in beesten die in de bodem begraven zijn. Dat was vroeger gebruikelijk als vee aan ziektes overleed. Zolang het kadaver gesloten is, vormt de bacterie geen sporen. Maar als de bacterie is blootgesteld - miltvuur is afhankelijk van zuurstof - doet ze dat wel. Dat is een van de redenen dat de destructiewet is ingesteld; dergelijke kadavers worden tegenwoordig afgevoerd naar de verbrandingsoven. Miltvuur duikt nu sporadisch op, bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden
Miltvuur is goed te behandelen met antibiotica. Als een boer besmet vee heeft - dus als er al een paar runderen zijn gestorven - moet hij de rest van zijn vee goed in de gaten houden en bij koorts een antibioticum geven. Als de bron niet geidentificeerd is, kan hij zijn vee vaccineren. Ook voor mensen zijn vaccins beschikbaar
Miltvuur is onder normale omstandigheden met name gevaarlijk voor runderen. Het is vooral een economische calamiteit. Er zijn bacterien die veel gevaarlijker zijn, bijvoorbeeld botulisme, dat verlamming veroorzaakt. Die zijn effectiever als je de mens wilt treffen. Maar dan moet je de drinkwatervoorziening of de voedselvoorziening kunnen besmetten. Die kun je dus niet makkelijk via een vliegtuigje verspreiden