Nieuws - 27 juni 1996

Millennium op sofa

Millennium op sofa

De LUW gaat het financieel administratiesysteem Millennium voortaan beter maken vanuit sofa, meldde secretaris ir Th. Theijse deze week. Hij wierp zich hiermee niet op als de psycho-analist van het halsstarrige systeem met performance-problemen, maar maakte gewag van een nieuw overlegclubje: het sectoroverleg financiele aangelegenheden (sofa), dat praktische problemen zal bespreken en tips zal uitwisselen om het leven met Millennium aangenamer te maken.