Nieuws - 20 april 1995

Millennium bevat systeemfouten

Millennium bevat systeemfouten

Vakgroepen en afdelingen van de LUW weten sinds 31 december 1994 niet meer welke inkomsten en uitgaven er zijn gedaan voor (contract)onderzoek, diensten en chemicalien. Het overzicht van betalingen en ontvangsten, dat zou worden geleverd door het financiele systeem Millennium, ontbreekt. Daarom kunnen afdelingen en vakgroepen hun budgetverantwoordelijkheid niet waarmaken.

Een bezorgde universiteitsraad vroeg zich op 11 april af of Millennium een schaduw-systeem behoeft, zodat de benodigde overzichten toch bij de budgethouders terecht komen. Maar dat is echt niet nodig, meent drs J. Schuilenburg, hoofd Financiele en economische zaken en verantwoordelijk voor de invoering van Millennium. Voor de zomer denkt hij alle informatie beschikbaar te hebben.

Schuilenburg meldde de raad dat Millennium enkele bugs ofwel systeemfouten bevat. Daardoor komen op het betalingendeel dingen voor die nog niet eerder zijn vertoond." Zo kan het gebeuren dat volgens het overzicht rekeningen zijn betaald aan firma's die helemaal niet bestaan, doordat de vertaling van de computertaal in informatietaal niet deugt. Maar het geld is daarmee niet weg, verzekert Schuilenburg, boekhoudkundig zit het dicht". Alleen duurt het even om de vertaalfouten te verwijderen, want het probleem uiteindelijk op het bordje van de programmeurs in de Verenigde Staten is neergelegd.

Toch blijft Schuilenburg optimistisch. FEZ gaat deze maand de basisfunctionaliteit van het systeem verbeteren en zal zich na deze maand buigen over verbetering van de on line-weergave van Millennium op het beeldscherm van de gebruiker. Deze kan het electronische overzicht nog voor de zomer tegemoet zien, beloofde het Schuilenburg.

Tot die tijd kunnen vakgroepen en afdelingen voor hun overzichten terecht bij hun sectorbureau. Weliswaar is de kwaliteit hiervan onvoldoende door de overmaat aan informatie, maar met een beetje moeite vallen inkomsten en uitgaven toch te achterhalen.