Nieuws - 23 mei 1996

Millennium

Millennium

De enquete onder de gebruikers van Millennium, het nieuwe financiele systeem van de LUW, heeft gelukkig geen nieuwe bak met narigheid opgeleverd". Dit deelde LUW-secretaris ir T. Theijse op 21 mei mee in de commissie financien en planning van de universiteitsraad.

Volgens Theijse valt de uitslag mee; hij had meer klachten verwacht. Hij wees erop dat zo'n zestig procent van de respondenten tevreden is over de financiele overzichten. Het gaat hier om een voorlopige uitslag. Ruim vijftig gebruikers stuurden tot dusverre het enqueteformulier terug, maar er komen nog steeds formulieren binnen.

Volgens Theijse verhuist het systeem in augustus of september van de Vax naar Alpha. Hiervan wordt het trage systeem aanmerkelijk sneller. Daarnaast is Millennium inmiddels gebruiksvriendelijker geworden, doordat het nu ook onder Windows draait.