Nieuws - 18 januari 1996

Miljoen voor samenwerking universiteit en DLO

Miljoen voor samenwerking universiteit en DLO

Nog dit jaar komt een fonds beschikbaar van enkele tonnen om onderzoeksprojecten te stimuleren over de dynamiek van het landelijke gebied en geintegreerde bedrijfssystemen. De besturen van de Landbouwuniversiteit en de Dienst landbouwkundig onderzoek (DLO) kwamen dit op 11 januari overeen. Naar verluidt zal per jaar een bedrag van een half miljoen gulden beschikbaar komen, vooralsnog gedurende twee jaar.


Het is voor het eerst dat substantiele bedragen beschikbaar komen voor concrete onderzoeksprojecten in het kader van het Kenniscentrum Wageningen. Tot nog toe werd gezamenlijke profilering van het Wagenings onderzoek voornamelijk met de mond beleden, al waren er bescheiden middelen beschikbaar voor ambtelijke ondersteuning.

De projecten moeten passen binnen bestaande programma's en daar nieuwe stenen aan het gebouw toevoegen", aldus beleidsmedewerker dr H.N.M. van der Lans van de LUW. Nu de DLO-instituten in een aantal universitaire onderzoekscholen participeren, kan betrekkelijk eenvoudig voldaan worden aan de eis tot samenwerking. Er zal volgens collegevoorzitter dr ir M.P.M. Vos op worden gelet dat meerdere onderzoekscholen samenwerken. De komende maanden zullen de projectomschrijvingen nader worden uitgewerkt, waarna kan worden ingetekend door onderzoeksgroepen.