Nieuws - 27 juni 1996

Milieuzorg LUW stapje vooruit

Milieuzorg LUW stapje vooruit

De LUW onderneemt geen extra actie en stelt niet meer geld beschikbaar om de bedrijfsinterne milieuzorg (Bims) uit het slop te halen. Dat verklaart collegevoorzitter dr ir M.P.M. Vos naar aanleiding van de laatste bijeenkomst van de Bims-stuurgroep. Maar de actie gaat door. Kern van de zaak is dat nu eerst de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van LUW-medewerkers wat betreft milieuzorg goed geregeld moeten worden. Daarvoor ontwikkelen secretaris ir T. Theijse, hoofd personeelszaken drs J.E. van Kamp en de voorzitter van de Bims-werkgroep, mr J.G. Verver, een plan."

Parttime Bims-coordinator ir H. Krabbenborg heeft van Vos vernomen dat hij over meer bevoegdheden beschikt om milieuzorg af te dwingen dan hij tot nu toe veronderstelde. Vos: Hij moet dat via ons spelen." Vos doelt bijvoorbeeld op de biologisch veiligheidsfunctionaris, die bij misstanden rapporteert aan het college, zodat dit kan ingrijpen. Krabbenborg heeft de opmerking van Vos goed in de oren geknoopt" en stelt voorzichtig dat er weer enig perspectief is.

Een groot knelpunt vindt Krabbenborg nog de verdeling van de budgetten. Zo worden de budgetten voor energie, water en (chemisch) afvalverwijdering centraal besteedt, waardoor op de vakgroepen de financiele prikkel ontbreekt om te investeren in afvalbeperking en energiezuinige of waterbesparende apparaten.