Nieuws - 12 oktober 1995

Milieuorganisaties vragen verbod op vliegtuigspuiten

Milieuorganisaties vragen verbod op vliegtuigspuiten

Natuur en Milieu en de milieufederaties van Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland willen een verbod op verspreiding van bestrijdingsmiddelen als fluazinam, fentin en mancozeb met vliegtuigjes. Onderzoek van de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht toont aan dat dit vliegtuigspuiten ernstige gevolgen heeft voor de waterkwaliteit van belendende sloten.

Bestrijding met vliegtuigen vindt vooral plaats bij de teelt van aardappelen. Door verwaaiing komen de bestrijdingsmiddelen terecht in sloten. Ze zijn volgens het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen niet meer toelaatbaar in oppervlaktewater, meent de Wetenschapswinkel. De winkel berekende dat de norm voor fluazinam nu dertig tot tachtig keer wordt overschreden, voor fentin dertig tot driehonderd keer en voor mancozeb twee tot zeventien keer. Onder andere vissen, kreeftachtigen en algen hebben hier zwaar onder te lijden, concludeert de Wetenschapswinkel.

De milieuorganisaties vragen het College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB) om een verbod op vliegtuigverspreiding van de stoffen. CTB-directeur prof. dr J.S.M. Boleij vertelt dat fentin en mancozeb staan op de lijst van kritische stoffen die volgens het Meerjarenplan Gewasbescherming steeds opnieuw beoordeeld moeten worden. Wij gaan dat voor het einde van het jaar doen." Fluazinam staat niet op het lijstje en voldoet volgens Boleij aan de normen. Ik ben daarom benieuwd welke nieuwe gegevens de Wetenschapswinkel aandraagt."