Nieuws - 25 april 1996

Milieuhygiene eens met kritiek visitatie

Milieuhygiene eens met kritiek visitatie

De voorzitter van de richtingsonderwijscommissie van Milieuhygiene, prof. dr ir W.H. Rulkens, denkt dat het nieuwe programma de meeste kritiekpunten uit het visitatierapport oplost. Zo komt er meer ecologie in het programma, is de vrije keuzeruimte voor studenten iets kleiner en zal ook in de specialisatie Milieubeheer aandacht komen voor de ontwerp-aspecten van Milieuhygiene.

Volgens Rulkens is de zelfstudie die voorafging aan de visitatie geschreven tegen de achtergrond van het vierjarige programma. Ten tijde van het bezoek van de visitatiecommissie was de roc inmiddels druk doende met het programma voor een vijfjarige opleiding. Ik mis in het uiteindelijke rapport dan ook ons commentaar op de conceptversie. Daarin hebben wij op die punten juist aangegeven dat het gaat veranderen in de nieuwe vijfjarige opzet", betoogt Rulkens.

Overigens is Rulkens tevreden met het rapport. Met name de opmerking van de commissie dat een goede milieu-opleiding eigenlijk tenminste vijf jaar moet duren, komt de LUW goed uit. Milieuhygiene is namelijk de enige milieukunde-opleiding die vijf jaar mag gaan duren.