Nieuws - 20 juni 1996

Milieugeschiedenis

Milieugeschiedenis

Het Vak

 • C300-210
 • Drie studiepunten
 • Vrije keuze
 • Docent: dr A.J. Schuurman
 • Colleges
 • Geevalueerd mei 1993

  De studenten waren enthousiast over het vak Milieugeschiedenis en zijn vooral gegrepen door de motiverende leerdoelen. Studenten en docent vinden het dan ook jammer dat het vak niet is opgenomen in het verplichte deel van de studie. De docent is erg enthousiast en staat open voor vragen, hoewel het leek of hij soms niet helemaal wist waar hij mee bezig was".

  Kritiek kreeg Schuurman op zijn gewoonte om pas met college te beginnen als iedereen er was. Het was niet zo moeilijk voor mij om dat te veranderen. Verder heb ik sindsdien eigenlijk alleen een ander boek genomen. Studenten raakten de draad wel eens kwijt, omdat het boek The ends of the earth thematisch is opgebouwd. Het boek dat ik nu gebruik, Pontings Groene geschiedenis, is een chronologisch verhaal en dat werkt veel beter. Ze hebben nu een beter overzicht."

  Discussies komen echter nog steeds niet echt van de grond. In 1993 dachten studenten dat het misschien aan het tijdstip lag van het college, maar dat maakt volgens Schuurman niet veel uit. Studenten durven vaak niets te zeggen, omdat het een eerste kennismaking is en ze nog niet veel kennis van zaken hebben. Ik probeer ze te stimuleren om de argumenten en literatuurverwijzingen uit het boek te beoordelen op hun waarde. Dan kan er toch een aardige discussie ontstaan."

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.