Nieuws - 21 november 1996

Milieubeleid I, inleiding

Milieubeleid I, inleiding

Het Vak

 • C100-005
 • Verplicht voor propedeuse T32
 • Twee studiepunten
 • o Docent: dr ir Tuur Mol

  De hoofdlijnen van het vak zijn niet zo goed uit het dictaat te halen, maar komen in de colleges goed naar voren. De docent vertelt boeiend en legt de stof duidelijk uit. Volgens sommigen heeft hij weinig inzicht in de tijd die het duurt om een sheet over te nemen. Ook gebruikt hij veel sheets. De gastdocenten zijn minder goed. Het is jammer dat er tijdens de colleges weinig discussie ontstaat. Het tentamen sluit goed aan op het vak. Een aantal studenten vindt de tentamenvragen een beetje vaag.

  Tips: Lees de teksten uit het dictaat voordat je naar college gaat. De colleges zijn heel belangrijk voor het examen. Leer vooral de inleidingen en je college-aantekeningen. Het examen test begrip en geen feitenkennis.

  Ik wil studenten uitdagen om op hun tenen te lopen", stelt Mol en daarom houdt hij een hoog tempo aan tijdens zijn college. Als ik de stof langzamer behandel, haakt de groep af die alles snel begrijpt. En als het echt te snel gaat, zijn studenten mondig genoeg om dat aan te geven."

  Mol gebruikt veel sheets, maar studenten hoeven die niet allemaal over te schrijven, al doen sommigen dat wel. Een deel van de sheets dient alleen als illustratie. Het verbaast hem dat studenten de hoofdlijnen van het vak niet zo goed uit het dictaat kunnen halen. Ik heb voor elk artikel een inleiding geschreven, waarin ik die hoofdlijnen weergeef en wat punten uit het artikel extra toelicht."

  De studenten mogen zelf kiezen over welk onderwerp een gastdocent gaat spreken. Ik heb echter niet in de hand hoeveel zorg de gastdocenten aan de voorbereiding besteden. Elk jaar nodig ik een andere gastdocent uit en de kwaliteit wisselt."

  Wat betreft de weinige discussie kaatst hij de bal terug naar de studenten. De stof leent zich goed voor discussie en ik maak er altijd tijd voor vrij." Het college is echter 's morgens vroeg en de stof is nieuw voor de eerstejaars.

  De vakken in deze rubriek staan beschreven in het boekje De juiste WEG van de WSO en de Activiteitenvereniging voor eerstejaars. De evaluaties zijn gebaseerd op vragenlijsten die in het voorjaar 1996 zijn ingevuld door eerstejaars (eerste en tweede trimester) en tweedejaars (derde trimestervakken). De enqueteresultaten zijn verwerkt door de gidsredactie.