Nieuws - 19 juni 1997

Milieu weegt zwaarder dan nachtrust bewoners

Milieu weegt zwaarder dan nachtrust bewoners

Milieu weegt zwaarder dan nachtrust bewoners
Wageningse haven moet containerterminal krijgen
Uitbreiding van de Wageningse haven is aantrekkelijk uit milieu-oogpunt, om het vrachtvervoer over water te stimuleren, maar schept het lokale probleem dat buurtbewoners de slaap niet kunnen vatten. Een andere afrit van en naar de haven biedt uitkomst
Er hangt een lome rust over de Wageningse haven. Een roeiboot met studenten schuift door het water langs afgemeerde rijnaken. Het plonzen van de riemen vermengt zich met het geratel van een havenkraan. Als een reiger die een vijver leeg pikt, valt de grijper aan op de buik van het binnenvaartschip dat voor de loskade ligt afgemeerd. Aan stuurboord liggen de weidse uiterwaarden, aan bakboord hoge torens voor de opslag van veevoeder en minerale olien. De silo's in de haven horen bij de skyline van Wageningen
Maar meer nog dan een orientatiepunt voor de verdwaalde fietser is de haven een symbool voor de geschiedenis van de stad. Nu de stad is verlaten door drukkers en sigarenmakers, is de haven voor veel Wageningers het enige tegenwicht voor de groeiende overheersing door LUW en DLO. Terwijl de universiteit en de instituten vooral emplooi bieden aan hoger opgeleiden, zou de lager opgeleide echte Wageninger in de haven een baan kunnen vinden. Bovendien kan het vervoer over water een milieuvriendelijk alternatief bieden voor het wegtransport dat steeds vaker vast staat op de snelweg
Tijdens de 2000-plus-discussie over de toekomst van Wageningen werd de gemeente opgeroepen om eens te investeren in plaats van de haven te laten dichtslibben. We moeten de haven koesteren, stelt aannemer Arnold van Swaay, die met andere ondernemers een plan ontwikkelde om de haven uit te breiden. Die kennisstad is goed, maar we moeten de rest ook niet vergeten. Om de haven beter te laten functioneren moet ze op zijn minst worden uitgediept. De gemeente heeft daar het geld niet voor en weet bovendien niet wat ze met de vervuilde bagger aan moet
Huisvuil
In zijn pleidooi voor uitbreiding van de haven vindt Van Swaay een medestander in wethouder Jack Bogers, verantwoordelijk voor de haven. Bogers pleit voor het aanleggen van een containerterminal. Vervoer over water is volgens hem een goed alternatief voor wegtransport. Hij weet al een goede klant: de gemeentereiniging, ook in de portefeuille van Bogers. Zodra de kosten meevallen, wil hij het Wageningse huisvuil over water naar de vuilverbranding laten verschepen. Een goede plek voor het containerbedrijf weet hij ook: een stuk grond aan de dijk dat nu nog wordt gebruikt voor de opslag van vervuilde grond
De overslag van standaardcontainers levert weinig werkgelegenheid op. Bij een veel groter overslagbedrijf voor containers in Meppel werken acht mensen. Niet de werkgelegenheid, maar het milieu is mijn uitgangspunt, aldus de wethouder. Het plan heeft de wind mee. De provincie Gelderland gaf onlangs aan het vervoer over water te willen stimuleren. De provincie trekt zo'n veertig miljoen gulden uit voor het verbeteren van de infrastructuur rond vijf binnenvaarthavens, waaronder die van Wageningen. Ook de minister van Verkeer en Waterstaat heeft aangegeven de binnenvaart te willen stimuleren
Even hard als de plannen groeit echter ook de onvrede over de haven. Bewoners uit de buurt, verenigd in de buurtvereniging Havenstraat, voeren actie tegen wegenbouwer Bruil. Omdat de nacht de beste tijd is om aan de weg te werken, is de asfaltcentrale van het bedrijf voornamelijk 's nachts actief. Op weg naar de werkplek denderen de vrachtwagens over een krappe afrit, op een afstand van amper vijf meter langs het slaapkamerraam van een van de bewoners. Zelfs aan de andere kant van de stad, in Tarthorst en Roghorst, gaan de slaapkamerramen dicht als de trucks over de rondweg de stad verlaten. Die overlast van vrachtwagens wordt alleen maar groter als ook nog containers uit de haven worden vervoerd
Dilemma
Bogers ziet het dilemma. Als vrachtverkeer, overlast en files in de Randstad en de regio verminderen, worden de problemen voor Wageningen groter. Maar voor mij weegt het landelijke en regionale probleem van de bereikbaarheid zwaarder dan het lokale probleem van de overlast. De verschuiving van vervoer per as naar vervoer over water is noodzakelijk.
Voor de bewoners in de directe omgeving van de haven is er wel verbetering te verwachten. In de gemeentelijke politiek bestaat overeenstemming over een nieuwe afrit van de haven ter hoogte van studentenroeivereniging Argo. Over het traject daarna bestaat meer onenigheid. Aannemer Van Swaay vindt een rondweg om Wageningen een logisch vervolg, maar met de huidige politieke verhoudingen is die optie niet haalbaar