Nieuws - 11 mei 1995

Milieu-systeemanalyse wederom geevalueerd

Milieu-systeemanalyse wederom geevalueerd

Het college van bestuur heeft het college van decanen gevraagd de leerstoel Milieu-systeemanalyse van prof. dr L. Hordijk te evalueren. Eerder voerde het cluster Bodemkunde en milieuhygine waartoe de leerstoel behoort, al een evaluatie uit in het kader van het leerstoelenplan. Het cluster concludeerde toen dat de leerstoel van Hordijk kon vervallen, omdat hij niet aan de verwachtingen voldeed. De voor vijf jaar ingestelde leerstoel werd betaald door het Wageningenfonds. Het cluster oordeelde dat het onderwijs en de opzet van het onderzoek niet goed van de grond zijn gekomen. Dat zou mede komen doordat Hordijk zich te veel heeft gericht op buiten-universitaire taken, in plaats van activiteiten binnen de LUW.

Bij de behandeling van het leerstoelenplan door de universiteitsraad woog het clusteradvies dermate zwaar dat de raad de leerstoel niet in het reguliere plan wilde opnemen. De raad zou liever zien dat het Wageningenfonds de leerstoel voor nyg eens vijf jaar betaalde.

Het college van decanen gaat de leerstoel nu evalueren en zal daarbij louter letten op de taken die Hordijk als hoogleraar heeft. Rector prof. dr C.M. Karssen: Onze sterke indruk is dat het cluster indertijd niet alleen de hoogleraar heeft beoordeeld, maar ook alle andere taken van Hordijk. Zoals de directeurschappen van de onderzoeksschool Wimek en het Centrum voor milieu- en klimaatstudies." Voor het college van bestuur gaat praten met het Wageningenfonds, vindt de rector een evaluatie van de leerstoel nodig.