Nieuws - 13 juni 1996

Milieu onderbelicht in rapporten NRLO en Peper

Milieu onderbelicht in rapporten NRLO en Peper

Het belang van milieuonderzoek blijft onderbelicht in de recente rapporten van de Rotterdamse burgemeester Bram Peper en de Nederlandse Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO). Dat vinden LUW-wetenschappers die zich bezighouden met de milieuproblematiek.


Het is duidelijk dat het fundamentele milieuonderzoek de grote verliezer is", zegt drs G. Spaargaren van de vakgroep Sociologie. Prof. dr B. Brunekreef van de vakgroep Humane epidemiologie en Gezondheidsleer: Ik heb de rapporten nog niet grondig gelezen, maar het viel me direct op dat ze niet het milieuonderzoek naar voren halen. Terwijl de helft van het universitaire milieuonderzoek in Nederland aan de Landbouwuniversiteit plaatsvindt." Ook prof. dr ir N. van Breemen van de vakgroep Bodemkunde en Geologie viel het op: Het milieuonderzoek zit er impliciet wel in, maar het komt er naar mijn gevoel niet uit. Ik vind dat er meer nadruk op het belang van het milieuonderzoek gelegd moet worden."

Bram Peper kiest in zijn advies aan landbouwminister van Aartsen voor zes thema's: voedingswetenschappen; plattelandsontwikkeling en multifunctionaliteit van de groene ruimte; voedselvoorziening en ecologisering van de primaire produktie; genetisch-biologisch onderzoek; ondernemerschap; kennis van produktieketens. Alleen de thema's multifunctionaliteit van de groene ruimte en ecologisering verwijzen impliciet naar de milieuactiviteiten van de Landbouwuniversiteit. Het NRLO-advies adviseert te kiezen voor groene ruimte of voor voedselketen/agribusiness. Ook daar wordt niet duidelijk aangegeven wat voor rol het milieuonderzoek in de toekomst moet spelen.

Echt grote zorgen maken de meesten zich voorlopig nog niet over de implicaties van de rapporten voor het milieuonderzoek. Ik wil eerst wel eens zien wat er op beleidsniveau mee gebeurt; ik heb in de loop der jaren al zoveel toekomstvisies voorbij zien komen", zegt Brunekreef.

Vooral het NRLO-rapport, met zijn advies te kiezen tussen groene ruimte en voedselketen/agribusiness, maakt weinig indruk. Dat is zo'n onrealistisch advies", oordeelt klimaatcoordinator dr R.S. de Groot van het CMKW. Als je kiest voor een van beide thema's, zoals de NRLO adviseert, houd je geen universiteit meer over. De club wordt dan zo klein dat je de deur wagenwijd openzet om de hele boel op te delen en aan andere universiteiten te vergeven. Beide thema's zijn belangrijk. Ze zijn juist de kracht van de universiteit. In feite brengt de NRLO zichzelf in diskrediet."