Nieuws - 8 februari 1996

Milieu en derde wereld

Milieu en derde wereld

Het Vak

 • H250-206
 • Drie studiepunten
 • Docenten: ir J.A.G. Frijns (coordinator) en wetenschappelijke staf
 • Keuzevak voor doctoraal
 • hoorcollege, discussiecollege en schrijven van paper
 • Geevalueerd januari 1994

  Sterke punten

 • Het vak geeft essentie aan van de milieu- en ontwikkelingsproblematiek.
 • De gastdocenten worden gewaardeerd vanwege de verschillende visies die zo naar voren brengen.
 • Leerzame discussies waardoor het niveau van het vak hoger komt te liggen. Studenten waarderen het dat actieve persoonlijke inbreng wordt verwacht.
 • Goede begeleiding bij het schrijven van de paper.

  Zwakke punten

 • Het startniveau van de studenten is hoger geworden, waardoor het niveau van het vak te laag ligt.
 • Gastcolleges hangen niet altijd samen.
 • Bij de discussies is sprake van een groot verschil in niveau tussen de studenten. Zij missen bovendien een stellingname door de docenten en een sturing bij de discussie.
 • Het dictaat sluit niet aan bij de colleges.
 • Reader sluit niet aan bij de papers en wordt niet gelezen.

  Afspraken

 • De gastdocenten wordt gevraagd hun college toe te lichten aan de hand van een voorbeeld. Coordinator nodigt voortaan minder gastdocenten uit.
 • In de studiewijzer wordt vermeld: doelgroep is tweedejaars milieu-studenten.
 • De coordinator zal discussies meer sturen en de spelregels ervan uitleggen.
 • Voor elk college wordt aangegeven welk artikel uit de reader gelezen moet worden.

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.