Nieuws - 20 februari 1997

Milieu-economie II

Milieu-economie II

Milieu-economie II
Het Vak
 • D050-222
 • Derde trimester 1995-1996
 • Aantal respondenten: elf
 • Tweemaal attentiewaarde overschreden: tijdsbesteding, oefenmogelijkheden
 • Vier aandachtspunten
  Alle studenten die dit vak volgden, studeerden Economie. Als de roc van deze opleiding een enquete krijgt waar attentiewaarden worden overschreden, bespreekt de commissie het vak. De problemen worden geinventariseerd en een aantal studenten dat het vak heeft gevolgd, wordt gevraagd wat zij van het vak vonden, vertelt secretaris dr ir Louis Slangen. De roc gaat in gesprek met studenten en de resultaten van dat overleg zijn de basis voor een gesprek met de vakgroep en de docent. In het algemeen is dat voldoende om het volgend jaar een positieve beoordeling te krijgen. Bij dit vak is er wat aan de tijdsbesteding gedaan. Er worden minder artikelen uitgedeeld en aan het schrijven van een paper worden lichtere eisen gesteld. Natuurlijk is dat jammer vanuit inhoudelijk oogpunt, maar het is beter voor de studeerbaarheid.
  De vraag naar oefenmogelijkheden leidt vaak tot misverstanden, omdat de studenten hem verschillend uitleggen. In de nieuwe enquetes is dan ook een nieuwe vraag opgenomen. Voor de roc Economie is dit attentiepunt dan ook minder belangrijk. Slangen: Aandachtspunten alleen zijn voor ons geen reden voor een gesprek met de docent of de vakgroep. Alleen als in de gesprekken met studenten blijkt dat dit wel degelijk problemen zijn. Voor ons is het overleg met studenten het belangrijkste. Zij moeten aangeven als er ergens iets niet klopt, zodat wij als roc daar actie op kunnen ondernemen.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent