Nieuws - 9 mei 1996

Milieu, arbeid en gezondheid

Milieu, arbeid en gezondheid

Het Vak

 • L150-209
 • Drie studiepunten
 • Beperkte keuze T32 E
 • Docenten: prof. dr ir B. Brunekreef, dr ir D.J.J. Heederik, dr G. Doekes
 • Colleges van docenten en gastsprekers
 • Geevalueerd mei 1993

  Voor de docenten van het vak kwam de negatieve kritiek van studenten niet onverwacht. De colleges waren niet erg inspirerend, de studenten niet erg actief. Het vak is daarom veranderd en volgens Heederik zijn de evaluatieresultaten van het afgelopen jaar beter dan ooit.

  Heederik: In het cursorische vak probeerden we aan de ene kant een sterke methodologische kennis over te brengen en aan de andere kant ook de subject matters. Daar wrong het, omdat het heel moeilijk is dat allebei te doen in een college."

  Mede op basis van de evaluatie hebben we een geheel interactief onderwijsprogramma opgezet. Studenten krijgen twee aan twee een flopje mee dat de WHO heeft gemaakt voor ontwikkelingswerkers in het veld. Wij hebben daar een aantal datasets uit eerder onderzoek aan gekoppeld. Met dat software-pakket gaan studenten aan de slag: ze maken opdrachten, voeren analyses uit en leren gegevens te interpreteren. Aan het eind geven ze een presentatie en laten de docenten zien wat de goede antwoorden waren."

  Studenten zijn enthousiast en voor ons is het vak ook leuker en inspirerender om te geven. Bovendien hebben we nu het probleem opgelost dat er een groot verschil in voorkennis was tussen studenten. Studenten met een achterstand moeten er harder aan trekken, kunnen parallelcolleges volgen of zelf hun kennis bijspijkeren."

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.