Nieuws - 13 juni 1996

Microbioloog Van Veen in de prijzen

Microbioloog Van Veen in de prijzen

De in Wageningen gepromoveerde microbioloog dr ir Rik van Veen heeft de Kluyverprijs 1996 gekregen. Deze bestaat uit een bedrag van vijfduizend gulden, die Gist-Brocades eens in de twee jaar aan een jonge onderzoeker in de Benelux uitreikt. Van Veen kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar fosfaattransport, waarop hij in 1994 met lof promoveerde bij de vakgroep Microbiologie, en voor zijn huidige werk aan bacteriele drugsresistentie op de RU Groningen.

De acinetobacter-bacterien zijn interessant voor de biologische fosfaatverwijdering, omdat ze grote hoeveelheden fosfaat opslaan. Van Veen ontrafelde twee manieren waarop de bacterien fosfaat opnemen. Daarnaast ontdekte hij dat ze zuurstofloze fases in een fosfaatverwijderingsinstallatie kunnen overleven, omdat ze bij de afbraak van polyfosfaat-ketens energie genereren.