Nieuws - 13 november 1997

Methoden en technieken van bosteeltkundig en bosoecologisch onderzoek

Methoden en technieken van bosteeltkundig en bosoecologisch onderzoek

Methoden en technieken van bosteeltkundig en bosoecologisch onderzoek
Het Vak
 • F500-343
 • Tweede trimester 1996-1997
 • Aantal respondenten: 20
 • Attentiewaarde overschreden voor tijdbesteding, onderwijsopzet, gekozen werkvormen, studiemateriaal, didactische verzorging oefenmogelijkheden en algemene waardering
 • Gemiddelde algemene waardering 2,6 op een schaal van 1 tot 5
 • Docenten: ir Beatrice van Baren, ir Hank Bartelink, dr Frans Bongers, ir Johan Jansen en dr ir Pieter Schmidt
  Het vak Methoden en technieken van bosteeltkundig en bosoecologisch onderzoek is een beperkte-keuzevak voor studenten Bosbouw en Tropical forestry. Het vak wordt in het vierde blok gegeven en werd vorig jaar erg slecht beoordeeld door studenten
  We zijn druk bezig het vak te verbeteren, zegt docent ir Hank Bartelink. Er waren een paar hoofdproblemen. Het vak werd in het Engels gegeven en niet alle docenten spreken even goed Engels. Verder gaven we het vak vorig jaar met vijf verschillende docenten. De rode draad werd daardoor niet duidelijk. Er waren grote verschillen in diepgang.
  Studenten klaagden ook over de kwaliteit van de reader. De leeswijzer die we bij de bundel artikelen hadden, was niet duidelijk genoeg. We hebben nu twee studentassistenten aangesteld om de leeswijzer en de reader te verbeteren. Dit jaar gaan we het vak twee keer verzorgen. Een keer in het Nederlands en een keer in het Engels voor de MSc-studenten. Verder willen we meer lijn in het vak aanbrengen. We zullen het vak met drie in plaats van vijf docenten geven.
  Studenten gaven in de enquete aan dat ze meer tijd nodig hadden voor het vak dan de drie weken die er voor staan. Die tijd zit waarschijnlijk in het schrijven van het onderzoeksvoorstel. Studenten waardeerden dat onderdeel wel, maar wisten niet zo goed hoe ze het aan moeten pakken. We hadden wel een vragenuurtje, maar de opdracht was blijkbaar zo onduidelijk dat studenten geen idee hadden wat ze moesten vragen. We gaan nu beter aangeven wat we verwachten van de studenten en zullen hen beter begeleiden bij het schrijven van het voorstel.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent