Wetenschap - 30 maart 1995

Mestprobleem aanpakken met meer koeien en minder krachtvoer

Mestprobleem aanpakken met meer koeien en minder krachtvoer

Het Centrum voor landbouw en milieu weet nog niet hoe het mestprobleem moet worden opgelost. Dit vertelde CLM-medewerker ir H. van Zeijts op 30 maart bij een thema-avond over inkrimping van de veestapel, georganiseerd door de themagroep Landbouw en milieu. We weten wel wat de doelen zijn van het mestbeleid, maar we zijn er nog niet uit hoe we daar moeten komen." Dr ir J. van Bruchem van de vakgroep Fysiologie van mens en dier, aanwezig als bezoeker, opperde enkele opties voor verlaging van het mestoverschot. Wij hebben wat gerekend en geconcludeerd dat een milieuvriendelijker melkveehouderij mogelijk is door het quotum vol te melken met meer koeien die minder krachtvoer gebruiken. Minder fosfaatproduktie in de melkveehouderij, geeft de varkenshouderij iets meer speling." Van Bruchem hoopt dat het CLM deze optie ook eens doorrekent. Hij waarschuwde dat het quotum volmelken met meer koeien op korte termijn bedrijfseconomisch ongunstig kan uitpakken, maar op lange termijn
benaderen het milieu-, en bedrijfseconomisch optimum elkaar. Ook opperde Van Bruchem onderzoek naar de integratie van varkenshouderij en visteelt in Nederland. Hij ontleende dit aan ervaringen in de tropen, waar vissen leven van algen die ontstaan als er mest in het water terecht komt.

De thema-avond was onderdeel van een cyclus over het mestprobleem, die vanavond 30 maart, wordt afgesloten met een forumdiscussie.