Nieuws - 31 augustus 1995

Mestnotitie laat wederom op zich wachten

Mestnotitie laat wederom op zich wachten

Hoewel de integrale mestnotitie al voor de zomer aan de Tweede Kamer zou worden uitgereikt, is deze nog steeds niet verschenen. Landbouwminister Van Aartsen en milieuminister De Boer kunnen het over tal van zaken niet eens worden. Premier Kok en vice-premier Dijkstal zijn ingeschakeld om een doorbraak te forceren.

Belangrijkste struikelblok lijkt het vaststellen van de hoogte van de fosfaatverliesnorm. Van Aartsen neigt naar een verlies van veertig kilo fosfaat per hectare, terwijl de Boer niet verder wil gaan dan dertig kilo. Met die inzet liggen ze al een stuk dichter bij elkaar dan de milieubeweging en het landbouwbedrijfsleven. Deze groeperingen maken zich hard voor een verliesnorm voor fosfaat van tien tot twintig kilo (milieubeweging) en vijftig kilo (landbouwlobby). De landbouwbelangen zijn duidelijk. Te strenge normen doen het mestoverschot per bedrijf groeien en brengen de financiele positie van boeren in gevaar. De boeren moeten die overtollige mest transporteren of verwerken, wat hen veel geld gaat kosten.

De belangen binnen de landbouwwereld zijn echter niet eenduidig. Want toen deze maand de grootschalige mestverwerker Promest uit Helmond failliet ging, argumenteerden betrokkenen in de media dat de fabriek te weinig mest kreeg aangeboden, juist vanwege te ruime normen. Daardoor bleven de verwerkingskosten hoog. Boeren zetten hun overtollige mest goedkoper af bij akkerbouwers. Volgens anderen blijkt hieruit dat er helemaal geen sprake is van een landelijk mestoverschot.

Hoe de situatie er werkelijk uit gaat zien moet blijken. De Boer en Van Aartsen hebben al meerdere keren aangekondigd met een integrale mestnotitie naar buiten te zullen komen. Maar tot nu toe stellen ze dat telkens uit. Toch wordt dit keer aangenomen dat het deze week nog zal lukken. Van Aarsten en De Boer hebben volgende week woensdag 6 september een zogenaamd tweede Balie-overleg, waarin ze met mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zullen brainstormen over de conceptnotitie, die dus voor die datum af moet zijn.