Nieuws - 11 april 1996

Melk en milieu

Melk en milieu

De Nederlandse melkveehouderij kan op zandgrond aan zowel economische als milieudoelstellingen voldoen. Een veehouder moet echter dertig procent van zijn maximale inkomen inleveren als hij de stikstofdoelstellingen wil realiseren die de overheid voor het jaar 2000 formuleert. Dit is een van de conclusies uit onderzoek van G.W.J. van der Ven, die 19 april promoveert bij prof. dr ir H. van Keulen, hoogleraar in de duurzame dierlijke produktiesystemen, en prof. dr ir. J.A. Renkema, hoogleraar in de agrarische bedrijfseconomie.

Van der Ven ontwikkelde op het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) een melkveehouderijmodel dat de effecten zichtbaar maakt van het maximaliseren op bedrijfsniveau van of het inkomen of de milieudoelstellingen. De modellenset die uit de studie voortkwam, biedt volgens Van der Ven goede mogelijkheden om de gevolgen van overheidsdoelen en -maatregelen expliciet te maken. Ook is met het model de potentie van nieuwe produktietechnieken vast te stellen. Economen en sociologen gebruiken het melkveehouderijmodel al bij het verklaren van input- en output-relaties op melkveebedrijven op zandgrond. Van der Ven werkt nu aan het toepasbaar maken van het model voor de praktijk.