Nieuws - 11 april 1996

Meisjes in sarong

Meisjes in sarong

Graag wilden we even reageren op het interview met Mischa Oudakker uit WUB 12 van 28 maart.

Er worden daar enkele dingen gesuggereerd die niet op waarheid berusten. Omdat er zo een verkeerd beeld geschetst wordt van ons en ons onderzoek, wilden we dit niet zomaar accepteren. De twee Nederlandse meisjes gehuld in sarong hebben geen stage gelopen in Indonesie maar zelfstandig een onderzoek uitgevoerd. Dit is, vooral in een andere omgeving, niet met elkaar te vergelijken. In plaats van aan het handje te worden vastgehouden door je stage-begeleider en te leven in een beschermde en vooral luxe omgeving, ben je met een eigen onderzoek veel meer op jezelf aangewezen en moet je door vallen en opstaan proberen je onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren.

Leven in een kleine gemeenschap tussen de plaatselijke bevolking betekent oog en oor hebben voor je omgeving. Deze mensen respecteerden ons juist en ze vonden het geweldig dat wij geinteresseerd waren in hun cultuur. Ze moedigden ons dan ook aan om in sarong te lopen en stelden het op prijs dat wij twee maanden woonden in hun omgeving, waaraan we ons aanpasten. Dat kinderen onze meetapparatuur weghaalden om met deze, voor hen onbekende spullen te spelen, heeft dus niets te maken met respect.

Het moet nu voor iedereen duidelijk zijn dat Mischa, die onze leefsituatie persoonlijk niet heeft meegemaakt, conclusies trekt die niet op eigen waarneming gestoeld zijn en derhalve ook niet juist zijn.