Nieuws - 23 november 1995

Meer zomervakantie in nieuw onderwijsrooster

Meer zomervakantie in nieuw onderwijsrooster

De stuurgroep onderwijs 2000 wil het komende studiejaar het onderwijsrooster drastisch omgooien. Dit om vakgroepen en studenten vast te laten wennen aan het stramien dat noodzakelijk is voor de invoering van blokonderwijs in het studiejaar 1997-'98.


In het nieuwe rooster volgt na zes weken onderwijs steeds een toetsweek. Aan het einde van een trimester, direct na de tweede toetsweek, krijgen de studenten een herkansing gedurende een herexamenperiode van twee weken. Onduidelijk is nog hoeveel vakken straks na zes weken worden afgesloten met een toets.

In het derde trimester volgen studenten tien weken aaneengesloten onderwijs. Na afloop van dit trimester volgt eveneens een toetsweek en een herexamenperiode. Dan examineert de universiteit ook de vakken uit de andere trimesters, zodat er drie examenmogelijkheden per jaar blijven.

In juli en augustus, na afloop van de derde herexamenperiode, krijgt de student vijf weken vakantie. De kerstvakantie duurt twee weken, exclusief de herexamenperiode.

Student en stuurgroeplid J. Dalhuisen is ingenomen met het nieuwe rooster. Hij roemt vooral het feit dat studenten vijf weken vakantie hebben, zonder examendruk. De universiteitsraad vergadert in januari over het voorstel.