Nieuws - 15 juni 1995

Meer subsidie nodig voor vernieuwde Junushoff

Meer subsidie nodig voor vernieuwde Junushoff

Het bestuur van de stichting Junushoff wil van de gemeenteraad meer subsidie. In plaats van de zeven ton die de raad tot nu toe over heeft voor een vernieuwde Junushoff als theater en onderkomen voor sociaal-culturele activiteiten, moet er jaarlijks 850 duizend gulden komen.


Het stichtingsbestuur verwees naar de subsidies die de Junushoff de afgelopen twee jaar ontving. Voorzitter ir M. van Hezik stelde: Wageningen krijgt voor hetzelfde geld een extra kleine zaal, een gemoderniseerde grote zaal en twee maal zoveel voorstellingen."

De gemeenteraad moet volgende week maandag beslissen over de investeringen in de Junushoff, zodat de verbouwing in mei 1996 kan beginnen. De vernieuwing moet een jaar later klaar zijn. In totaal kost het plan zeven miljoen gulden. Bijdragen moeten komen van sponsors: de provincie, de WageningsBennekomse bouwcombinatie Swagro (de beoogde projectontwikkelaar) en andere nog te werven sponsors. Verder moet grondverkoop voor de commerciele ruimten rond de vernieuwde schouwburg geld opleveren en is een jaarlijkse gemeentelijke subsidie nodig voor het exploitatietekort.

Congressen en andere zakelijke verhuringen zijn volgens het plan een nieuwe inkomstenbron. Daarom is een goede parkeervoorziening belangrijk. Het plan is om een half verdiepte parkeerplaats aan te leggen. Het dak van de parkeerkelder kan dienen als openluchttheater en terras voor het theatercafe. Het nieuwe plan biedt geen ruimte meer voor een bioscoop. Daarmee lijkt een vijfjarige discussie over het samengaan van theater en bioscoop ten einde.