Nieuws - 15 februari 1996

Meer landen tegen importverbod hormoonvlees

Meer landen tegen importverbod hormoonvlees

Naast de Verenigde Staten hebben nu ook Canada, Australie en Nieuw-Zeeland een klacht ingediend bij de wereldhandelsorganisatie WTO, tegen het importverbod voor hormoonvlees van de Europese Unie. Volgens het Agrarisch Dagblad willen de landen vasthouden aan het fundamentele principe de wetenschap beslist. Een wetenschappelijk conferentie over de gezondheidseffecten van het gebruik van groeibevorderaars in de vleesproduktie concludeerde dat hormoonvlees niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Het WTO-panel in Geneve probeert in eerste instantie een akkoord te sluiten tussen de Verenigde Staten en Europa. Lukt dat niet, dan moet het panel een oordeel vellen over het importverbod. De verwachting is dat het panel begin mei met een uitspraak komt.