Nieuws - 23 maart 1995

Meer geld voor Indiase en Zuid-Afrikaanse universiteiten

Meer geld voor Indiase en Zuid-Afrikaanse universiteiten

Minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking wil meer geld vrijmaken voor universitaire samenwerking met India en Zuid-Afrika. Hij besloot hiertoe omdat geen enkele instelling uit deze landen is opgenomen in het zogeheten MHO-programma van Nuffic. De minister maakte gewag van deze voornemens tijdens de Nuffic conferentie Linkages revisited op 17 maart. Pronk verblijft momenteel in Zuid-Afrika en voert onder andere gesprekken met de Zuidafrikaanse minister van Onderwijs.

Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, startte in 1993 het nieuwe MHO-programma. Dit Medefinancieringsprogramma hoger onderwijs, dat betaald wordt door Pronk, vervangt geleidelijk aan de talrijke versnipperde samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en tropische universiteiten. Binnen het MHO-programma wil Nuffic jaarlijks 38 miljoen gulden op tien universiteiten concentreren. Door meer geld te bestemmen voor India en Zuid-Afrika - hoeveel precies wilde Pronk niet zeggen - stelt Pronk de MHO-koers gedeeltelijk bij.

Voorafgaande aan de conferentie overlegden de tien tropen-rectoren met Nuffic en DGIS over reeds ingediende projectvoorstellen. Momenteel sluit Nuffic hierover alleen contracten af met Nederlandse instellingen. Volgens Nuffic-medewerker J.H.C Walenkamp concludeerden alle partijen dat deze procedure geen recht doet aan de tropeninstellingen, zodat hiermee nu eveneens contracten zullen worden afgesloten.