Nieuws - 9 mei 1996

Meer geld nodig voor Junushoff

Meer geld nodig voor Junushoff

Het bestuur van de Junushoff vraagt meer geld om te kunnen voldoen aan de eisen die de gemeente stelt aan een vernieuwde schouwburg. Het bestuur heeft burgemeester en wethouders een marktonderzoek, een beleidsplan en een programma van eisen voorgelegd. Het gaat om forse bedragen bovenop de investering van zeven miljoen voor verbouw en de jaarlijkse exploitatiesubsidie van 8,5 ton. Het bestuur noemt echter nog geen exacte bedragen.

Het bestuur verklaart de exploitatie- en investeringsgetallen die de gemeente de afgelopen jaren hanteerde, steeds als aannames te hebben beschouwd. Na vijf jaar plannenmakerij is nu voor het eerst een marktonderzoek uitgevoerd, als afstudeeropdracht van student N. Bakkum, onder begeleiding van de LUW-vakgroep Marktkunde en marktonderzoek.

Uit het marktonderzoek blijkt dat jaarlijks de helft van de abonnementhouders afhaakt, omdat de programmering niet aansluit op de wensen van de veelal lokale bezoekers. Ook de publiciteit is onvoldoende. Hierdoor komt de commercile verhuur onvoldoende van de grond. Verdere minpunten zijn de verouderde accommodatie, het tekort aan toiletten, de gebrekkige service en de trage en onvriendelijke bediening.

Penningmeester mr E. Enzlin verklaart dat het financiele plaatje geen overvragen is. Dit is het programma van eisen dat minimaal nodig is en dat past bij de wensen van de gemeentelijke politiek." Het bestuur is niet van plan het programma nog verder uit te kleden. De stofkam is er al doorheen gehaald." Het bestuur toont zich pessimistisch over het verdere verloop. Enzlin: Tot nu toe hebben we niet het idee dat we echt met de gemeente samenwerken." Het bestuur denkt dat buiten de gemeenteraad wel draagvlak is voor een vernieuwd Junushoff, maar dat de gemeenteraad geen stuiver extra wil bijdragen.

De maanden mei, juni en juli wil het bestuur benutten voor de verdere bouwvoorbereiding. De Wageningse projectontwikkelaar Swagro heeft nog minstens vier weken nodig om het programma van eisen van het Junushoffbestuur om te zetten in een bouwbegroting; pas dan zijn de exacte financiele gevolgen bekend. Het is de vraag of B&W nog voor de zomer een raadsbesluit over extra middelen willen en kunnen nemen. In ieder geval moet de bouw voor 1 maart 1997 beginnen, want dan vervalt de toegezegde provinciale subsidie voor de Junushoff.