Nieuws - 20 april 1995

Meer dan tweehonderd ingeschrevenen bij mobiliteitsbureau

Meer dan tweehonderd ingeschrevenen bij mobiliteitsbureau

Uit een verslag van het Mobiliteitsbureau van de Landbouwuniversiteit blijkt dat per 1 april 1995 219 medewerkers en ex-medewerkers waren ingeschreven. Slechts veertien medewerkers schreven zich in, omdat ze door bezuinigingsplannen met ontslag worden bedreigd. Zeventig medewerkers zoeken steun omdat hun aanstelling afloopt en zes en zestig willen een andere functie.

Uit de zogenaamde intake-gesprekken bleek dat 174 medewerkers zowel intern als extern bemiddeld willen worden, zes willen per se weg en tweeentwintig willen zeker blijven. Drie kandidaten staan weliswaar ingeschreven, maar willen niet worden bemiddeld. De medewerkers van het mobiliteitsbureau bemiddelden bij zeven en twintig interne vacatures, hetgeen leidde tot vijftien plaatsingen. Voor tweeendertig externe banen werden acht geschikte kandidaten gevonden. Uit de cijfers blijkt dat name ondersteunend personeel kan worden herplaatst: de verdeling over drieentwintig herplaatsingen is 17 obp tegen 6 wetenschappers.