Nieuws - 26 september 1996

Medewerker sociale dienst verdacht van diefstal

Medewerker sociale dienst verdacht van diefstal

Een medewerker van de Gemeentelijke sociale dienstverlening is op non-actief geplaatst wegens verduistering. Volgens een persbericht van de gemeente zijn er vermoedens gerezen dat de medewerker mogelijk onregelmatigheden heeft gepleegd bij de inning van schulden van clienten van de sociale dienstverlening". Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom aangifte gedaan bij de politie. De politie voert nu een strafrechtelijk onderzoek uit.

De gemeente onderzoekt in hoeverre de ambtenaar, die nu thuis zit, nog te handhaven is. Wethouder Spitteler (PvdA) van Economische zaken en werkgelegenheid verklaart dat het personeel, dat de laatste tijd weer gemotiveerd aan de gang is, niet gelukkig is met het voorval. De afdeling klimt uit een dal sinds de begin dit jaar begonnen reorganisatie onder leiding van interim-directeur P. van Dijk, oud-directeur van de Amsterdamse sociale dienst. Van Dijk meent dat dergelijke onregelmatigheden in den lande zeer zelden voorkomen.