Nieuws - 24 oktober 1996

Medewerker sociale dienst ontvreemdt dertigduizend gulden

Medewerker sociale dienst ontvreemdt dertigduizend gulden

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de gemeente Wageningen door een medewerker van de sociale dienst voor ruim dertigduizend gulden is benadeeld. Dit geld is door clienten van de sociale dienst ten onrechte aan die medewerker overgemaakt, omdat ze dachten hun schulden af te lossen. De gemeente zoekt nu uit welke clienten geld terug krijgen. De medewerker heeft bekend en is ontslagen.

Uit een onderzoek door een accountant is overigens gebleken dat de interne procedures bij het verstrekken van uitkeringen voldoende fraudebestendig zijn. De vraag is waarom deze fraude dan toch plaatsvond. Volgens hoofd voorlichting E. Speet zijn er altijd schemergebieden. De medewerker gebruikte verschillende manieren. Een was om een client, die bijvoorbeeld tienduizend gulden moest terugbetalen, de helft te laten betalen. Dan vroeg hij bij de gemeente om kwijtschelding van het restant, maar de client vertelde hij dat de gemeente nog tweeduizend gulden vorderde."