Nieuws - 16 november 1995

Maximaal een bijzondere leerstoel per

Maximaal een bijzondere leerstoel per

Het college van bestuur schrijft de universiteitsraad de mogelijkheid te willen behouden om 0,0- en bijzondere leerstoelen na vijf jaar te verlengen. Wel wil het kritischer bekijken of extern gefinancierde leerstoelen passen binnen het beleid en het wil de vuistregel instellen van slechts een bijzondere of 0,0 leerstoel per reguliere hoogleraar, met uitzondering van Filosofie.

Bijzondere - en 0,0 hoogleraren worden betaald door een stichting of bedrijf, en zijn aangesteld voor een dag in de week en voor vijf jaar. De adviescommissie wetenschap (vcw) had voorgesteld deze leerstoelen in principe niet te verlengen. Het college stelt dat de LUW geen geld heeft om deze leerstoelen over te nemen en vindt het zonde om in het beleid passende expertise en samenwerkingsverbanden die niets kosten na vijf jaar op te heffen.

Momenteel zijn er 33 extern gefinancierde leerstoelen naast de 101 eigen hoogleraren. De vcw ervaart dat de leerstoelen worden ingesteld om structurele problemen op te lossen, met name op het gebied van onderwijs, en vreest dat daardoor het lange-termijn LUW-beleid in gevaar komt. Het college merkt op dat de verhouding niet afwijkt van die op andere universiteiten. De LUW zit momenteel in tussen de Erasmus Universiteit (1 op 2,3) en de Vrije Universiteit (1 op 4).