Nieuws - 1 juni 1995

Marktordening in landbouw blijft nodig

Marktordening in landbouw blijft nodig

Er blijft marktordening in de landbouw nodig, omdat niet alle economische waarden via de markt kunnen worden gewaardeerd. Economen, die gepreoccupeerd zijn door de markt, geven daarom een systematische vertekening van de landbouweconomie. Dat stelde de agrarisch econooom prof. dr C.P. Veerman van de Universiteit Brabant tijdens een discussie over de liberalisering van de Nederlandse landbouwpolitiek, op 17 mei in De Balie in Amsterdam.

Volgens Veerman zijn er andere instrumenten nodig om de chaotische processen, die met een vrije markt gepaard gaan, te beteugelen. Hij stelde voor om aan milieuwaarden vervuilingsrechten te koppelen, die via een veiling kunnen worden verhandeld. Dat is niet nieuw, hoor, want veilen is het tot waarde brengen van moeilijk te taxeren produkten." Milieu-aspecten zijn volgens Veerman onvoldoende geintegreerd in de agrarische economie.

Veerman ondersteunde de Wageningse landbouweconoom dr ir N.B.J. Koning, die aanvoerde dat de oude generatie van landbouweconomen geen vertrouwen had in een vrije markt, omdat dat geen evenwicht in de voedselvoorziening kan brengen. De nieuwe generatie economen ziet niet langer dat marktfeilen, maar vooral een overheidsfeilen. Dat is niet gebaseerd op onderzoek, aldus Koning, maar de agrarische economen hebben de mode onder de algemene economen - het algemene evenwichtsmodel - gewoon gevolgd. Het lullige is nu, stelde Koning, dat dit evenwichtsmodel alweer uit de tijd is; er wordt weer teruggegrepen naar oude ideeen.