Nieuws - 16 november 1995

Markt moet aantrekkelijker worden

Markt moet aantrekkelijker worden

De warenmarkt op woensdag moet tot na de lunchpauze duren. Marktkooplui die drie maal hun kraam niet bezetten of te vroeg ontruimen, raken hun plek kwijt. Verder moet een professionele promotie de markt beter onder de aandacht brengen en aantrekkelijker maken. Tenslotte moet er meer ruimte komen tussen kramen en rijen.


Dit zijn aanbevelingen uit een rapport van studenten van Hogeschool Diedenoort over de woensdagmarkt.

Het onderzoek is verricht in opdracht van de gemeente Wageningen. De aanleiding zijn de geluiden dat het slecht gaat met de markt, door daling van bezoekersaantallen, omzetverlies en vermindering van de variatie in het assortiment. Landelijk is eenzelfde trend waarneembaar.

Doel van het onderzoek was een sterkte/zwakte-analyse van de markt. Acht derdejaars Diedenoort-studenten verzamelden informatie onder marktkooplieden, de gemeentelijke marktcommissie en Wageningers. Ze concluderen dat een goede fietsenstalling nodig is. Die kan voorkomen dat bezoekers met de fiets over de markt lopen. Ook is er toezicht nodig op de kwaliteit van verse waren, met name fruit en groente. Het assortiment op de markt moet verbreed worden met ondermeer kruiden, biologische produkten, posters, schoenen, (tweede hands-)boeken en hobby-artikelen. Extra kramen met kleding moeten beslist geweigerd worden.

Bij de geplande aanpak van de openbare ruimte in het centrum moeten stoepranden achterwege blijven. Ook moet de afwatering verbeteren, zodat de vele regenplassen tot het verleden gaan behoren.

De studenten adviseren de gemeente en de marktcommissie beter te communiceren met marktkooplui en een klachtenprocedure op te zetten. Ook moet Wageningen zich orienteren op wat er elders in het land op de markten speelt en zomogelijk aanhaken op een landelijke marktpromotie of zelf zo'n promotie initieren.

Naast alle zwakke punten heeft de woensdagmarkt ook sterke punten, zoals de ligging en de goede samenhang tussen horeca en markt. De Wageningse woensdagmarkt met z'n 94 kramen is groot; het gemiddelde in Nederland is zestig kramen.