Nieuws - 29 augustus 1996

Marin moet reorganiseren

Marin moet reorganiseren

Het Maritiem instituut Nederland (Marin) in Wageningen moet ingrijpend reorganiseren. De directie zal worden aangepast en het midden- en topniveau van het Marin moet gerund worden door onderzoekers die goed bekend zijn met de maritieme sector. Dit stelt Economische zaken als voorwaarde voor het inzetten van de 100 miljoen gulden subsidie die het Marin is toegezegd.

Minister Wijers wil dat het Marin uitgroeit tot een maritiem centre of excellence. Directeur M.W.C. Oosterveld van het Marin reageert onderkoeld. De brief van Wijers bestaat voor acht pagina's uit niets dan lof voor wat het Marin presteert. Daarachter volgen dan nog een paar pagina's met kreten als efficienter werken en versterking van het management. We hebben er goede nota van genomen". Oosterveld gaat begin oktober met pensioen.

In de brief geven zes onafhankelijke deskundigen aan dat zij positief zijn over de kwaliteit van het Marin. Maar de regering acht het belangrijk dat er een technisch wetenschappelijke adviesraad komt, die het management van het Marin gevraagd en ongevraagd adviseert. De raad moet er op toezien dat de ontwikkelde kennis het bedrijfsleven bereikt, moet de kwaliteit van het onderzoek bewaken en het Marin wakker houden voor kennis uit andere onderzoeksgroepen en disciplines. Het in 1987 verzelfstandigde Marin moet aan de overheid bij de jaarlijkse verantwoording duidelijk maken wat het met de adviezen doet. Het Marin ontvangt jaarlijks 5,1 miljoen gulden subsidie op een omzet van ruim 30 miljoen.