Nieuws - 2 februari 1995

Marijke Vos:

Marijke Vos:

Het milieubeleid van paars is kleurloos in plaats van groen. Tot nog toe is het vrij teleurstellend en ambitieloos. De focus is op markt, markt, markt en werk, werk, werk. Milieu moet maar wachten." Dit zei Marijke Vos van Groen Links op een discussie-avond van de studievereniging Actief Slip van de richting Milieuhygiene. De discussie is een onderdeel van een Wageningse milieuweek die Actief Slip op poten heeft gezet.

De studievereniging had Vos en Sharon Dijksma van de PvdA gevraagd antwoord te geven op de vraag Hoe Groen is Paars?. Vos vindt dat het kabinet tot nu toe niet heeft gekozen voor het milieu; steeds wordt gekozen voor de economie. Schiphol en de Betuwelijn zijn daar belangrijke voorbeelden van. Volgens Vos mist het kabinet het lef de automobiliteit aan te pakken. Om het autoverkeer terug te dringen, moet je een flinke tax op benzine heffen, anders krijg je de mensen de auto niet uit."

Vos is ook teleurgesteld over het energiebeleid. Minister De Boer zegt nu al dat de CO2-doelstelling van het jaar 2005 niet gehaald wordt. Dat getuigt van weinig ambitie. Het huidige heffingsvoorstel op energie is bovendien de helft van het vroegere. Bovendien wordt voor de glastuinbouw een uitzondering gemaakt. De Boer loopt het gevaar helemaal niets te bereiken, omdat effecten zo niet zichtbaar worden."

Sharon Dijksma is het niet eens met de kritiek van Vos: Op een aantal punten heeft de PvdA toch haar tanden laten zien. Bijvoorbeeld met de gaswinning in Langeloo en Borssele. Dat onze voorstellen het niet helemaal gehaald hebben, is een tweede".