Nieuws - 10 april 1997

Maatschappelijke betekenis van bos en natuur

Maatschappelijke betekenis van bos en natuur

Maatschappelijke betekenis van bos en natuur
Het Vak
 • F500-004
 • Eerste trimester 1996-1997
 • Aantal respondenten 35
 • Attentiewaarde overschreden voor didactische verzorging
 • Aandachtspunten: studiemateriaal en onderwijsopzet
 • Docenten: ir Freerk Wiersum, drs Bart Filius en dr Piter Ketner
  Het vak Maatschappelijke betekenis van bos en natuur is een verplicht vak voor propedeusestudenten Bosbouw. Het wordt gegeven in het eerste trimester. Het vak moet studenten inzicht te geven in de maatschappelijke waardering voor bos en natuur. Docent Wiersum: Die waardering is in de loop van de geschiedenis fors veranderd en dat proberen we studenten te laten zien.
  Wiersum denkt dat de klachten over de didactische verzorging vooral te verklaren zijn doordat het vak dit jaar in het eerste trimester geroosterd was in plaats van het tweede. Met name de docent die het abstracte economische gedeelte van het vak verzorgde, kreeg een slechte waardering. Ik denk dat dat te maken heeft met de verminderde voorkennis van studenten. Vorig jaar hadden de studenten in het eerste trimester al een economisch vak gehad en kenden ze dus de basisbegrippen van de economie al. Volgend jaar moeten we daar rekening mee houden.
  Studenten hadden ook klachten over de opzet van het dictaat. Dat bestaat uit een forse bundel artikelen en het was voor studenten niet altijd duidelijk hoe die artikelen aansloten bij de leerdoelen. Wiersum werkt daarom hard aan een leeswijzer voor volgend jaar waarin duidelijk gemaakt wordt welke artikelen bij de verschillende onderdelen van het vak horen
  Wiersum: Het vak is pas twee jaar oud en wordt elk jaar bijgesteld. De nieuwe roostering zorgde er voor dat we het vak dit jaar flink moesten aanpassen. Het moest in zes weken gegeven worden in plaats van de huidige twaalf. Studenten krijgen nu naast de hoorcolleges hele middagen werkcolleges.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden
  Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt
  De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent