Nieuws - 19 september 1996

M&T-directeur: overstap Toxicologie geen probleem

M&T-directeur: overstap Toxicologie geen probleem

Prof. dr S.E. Wendelaar Bonga, directeur van de onderzoekschool Milieuchemie en Toxicologie (M&T), ziet weinig problemen in de wens van de vakgroep Toxicologie om voedingstoxicologie over te plaatsen van M&T naar de onderzoekschool Vlag. Het is nog maar een klein onderdeel van onze onderzoekschool."

Wendelaar Bonga is het echter niet eens met de analyse van toxicoloog prof. dr J.H. Koeman, initiator van de gewenste overstap. Dat het milieuonderzoek aan zijn einde zou zijn, vind ik onzin. Koeman reageert mijns inziens wat zenuwachtig op het paarse kabinet, dat nu meer aandacht vestigt op uitvoering in plaats van onderzoek. Alles gaat in golfbewegingen. Ik ben ervan overtuigd dat milieuonderzoek straks weer in de belangstelling komt."

De vraag is wel waar het milieuonderzoek in de toekomst gestationeerd wordt, meent Wendelaar Bonga. Het landbouwkundig milieuonderzoek zal zeker aan de Landbouwuniversiteit blijven, maar het kan zijn dat het andere milieuonderzoek naar andere universiteiten gaat."

De keuze van de vakgroep Toxicologie houdt voor Wendelaar-Bonga niet in dat M&T het thema voedingstoxicologie voor de toekomst laat varen. In tegendeel. De relatie van milieu met voeding willen wij juist uitbreiden." De directeur denkt dit te realiseren door intensiever te gaan samenwerken met Vlag en door op de andere universiteiten en instituten van M&T voedingsonderzoek te initieren. Daarnaast blijven ecotoxicologie, arbeid en gezondheid belangrijke thema's voor de onderzoekschool.