Nieuws - 20 maart 1997

Literatuurverwerking tropisch landgebruik

Literatuurverwerking tropisch landgebruik

Literatuurverwerking tropisch landgebruik
Het Vak
 • K200-001
 • Twee studiepunten
 • Docent: ir Peter Mollinga
  Enkele gastsprekers spreken over praktijkervaringen. Verder wordt uitgelegd hoe je een scriptie moet maken. Het practicum heeft veel overlap met Introductie ontwikkelingsproblematiek, waar je al literatuur hebt leren zoeken. Het practicumdeel is dus een beetje zinloos. Het tentamen sluit goed aan op de stof. Het vak wordt een beetje saai en onduidelijk gebracht
  Docent Mollinga: De opmerkingen over het practicum zijn begrijpelijk. Vorig jaar werd het vak voor het eerst gegeven en er was wat mis gegaan in de planning tussen Introductie ontwikkelingsproblematiek (IOP) en ons vak. Het was de bedoeling dat studenten eerst ons vak zouden krijgen en dan pas de werkgroepjes van IOP. Dit jaar hebben we het programma omgedraaid. We kregen ook duidelijk veel minder klachten in onze eigen evaluatie.
  Dat de stof saai gevonden werd, kan ik ook wel begrijpen. Een van de leerdoelen van het vak is het leren kennen van de basisbegrippen en -vaardigheden van wetenschappelijk onderzoek. Dat is moeilijk tastbaar te maken voor eerstejaars studenten die nog weinig te maken hebben gehad met onderzoek. Bij Rurale ontwikkelingsstudies hebben ze een vak dat qua opzet en leerdoelen overeen komt met ons vak en daar komen dezelfde klachten. Dit jaar is het wel beter gegaan. Ik heb geprobeerd de presentatie te verlevendigen met videopresentaties, en ook het dictaat is aanmerkelijk verbeterd. We hebben nu ook een werkcollege gegeven over het algemene gedeelte van de stof. Volgend jaar wil ik meer werkcolleges geven en studenten wat actiever betrekken bij de stof.
  We houden zelf ook een evaluatie na het vak omdat de Muggen-enquete erg algemeen van opzet is. Problemen zullen wel naar voren komen, maar als je echt wat wilt verbeteren aan je vak heb je toch meer specifieke kritiek nodig.
  Dit vak staat beschreven in het boekje De juiste WEG van de WSO en de Activiteitenvereniging voor eerstejaars. De evaluaties zijn gebaseerd op vragenlijsten die in het voorjaar 1996 zijn ingevuld door eerstejaars (eerste en tweede trimester) en tweedejaars (derde trimester). De enqueteresultaten zijn verwerkt door de gidsredactie