Nieuws - 5 december 1996

Lezersonderzoek: WUB scoort een 7,1

Lezersonderzoek: WUB scoort een 7,1

Tweederde lezers besteedt meer dan elf minuten aan het WUB

Wat vinden de lezers van het Wagenings Universiteitsblad? Dat was de vraag die de stichting Cereales, uitgever van het WUB, voorlegde aan acht studenten van de Hogeschool Diedenoort. Acht weken lang gingen de studenten in de weer via telefoongesprekken, groepsgesprekken en enqueteformulieren. Een aantal resultaten geven we op deze pagina weer.


De hoofdmoot van het onderzoek was de schriftelijke enquete die op 26 september in het WUB stond. Die werd ingevuld door 241 lezers, zo'n twee procent van het totaal. Da's weinig, maar niet ongebruikelijk voor enquetes die niet persoonlijk zijn geadresseerd.

Met name studenten stuurden de enquete in het WUB niet terug. Daarom gingen de Diedenoort-onderzoekers naar diverse LUW-gebouwen om de vragenlijst aan studenten voor te leggen. Dat leverde nog eens 196 ingevulde formulieren op, waarmee de totale respondentengroep op 437 personen kwam.

Lezers

De samenstelling van groep respondenten is representatief: zo'n vijftig procent studenten, ruim tien procent wetenschappelijk personeel, tien procent ondersteunend personeel, vier procent aio's, et cetera. Evenveel vrouwen als mannen vulden de enquete in; de helft van de respondenten is jonger dan 25 jaar.

73 Procent woont in Wageningen en 65 procent heeft een netto-inkomen tussen de 400 en 1500 gulden per maand. Iets meer dan de helft van de lezers blijft regelmatig het weekend in Wageningen, slechts een kwart altijd. Van een bruisend uitgaansleven is geen sprake. Vooral studenten gaan regelmatig stappen, met name naar het cafe, de vereniging en de flatkroeg. Nog geen vijfde van de lezers eet regelmatig in een restaurant en tien procent is geregeld in de bioscoop te vinden. Dertig procent neemt naast het WUB regelmatig de Veluwepost ter hand. Slechts iets meer dan tien procent surft op het Internet. Daarentegen doen interne bulletins het aardig: meer dan 44 procent raadpleegt ze regelmatig.

Leesgedrag

Veertien procent leest het WUB helemaal; deze groep besteedt meer dan twintig minuten per week aan het blad. De grootste groep lezers, 44 procent, leest voornamelijk een vast aantal rubrieken in het WUB. Meer dan de helft van de lezers leest tussen de elf en vijftien minuten in het blad. Nog geen procent van de lezers leest het blad zelden en slechts vijf procent besteedt tussen de een en vijf minuten aan het WUB.

De gemiddelde lezer grasduint: hij werpt een blik op de artikelen, de nieuwspagina's en de service (met name de eigen vakgroep of studierichting), kijkt bij twee populaire rubrieken en leest afhankelijk van de beschikbare tijd nog een mogelijk interessant artikel. De grondige lezers gaan er echt voor zitten.

Doelstellingen

De lezers vinden de informerende functie van het WUB het belangrijkst, gevolgd door de voorlichtende functie. De opinierende en de verstrooiende functie van het WUB scoren duidelijk lager, al vindt vrijwel niemand ze onbelangrijk.

Komen die functies uit de verf in het blad? De meesten vinden dat we de informerende en de voorlichtende functie (bijna) bereikt hebben. Over de opinierende functie zijn de lezers overwegend neutraal; relatief weinig vinden hem bereikt. Vrijwel niemand vindt de doelstellingen niet bereikt. Onze lezers zitten blijkbaar meer te wachten op degelijke informatie dan op krasse standpunten en vermaak. Toch komen ze relatief te weinig goede opinierende stukken tegen in de krant.

Stijl en lay-out

De stijl van het blad - saai of boeiend, vaag of exact, stijf of gemoedelijk - wordt overwegend neutraal gehonoreerd. Het WUB is (redelijk) zakelijk, de helft vindt het blad (redelijk) gemoedelijk, veertig procent vindt het (redelijk) boeiend, de helft vindt het (redelijk) exact en (redelijk) bondig. Uitschieters naar boven en beneden zijn er eigenlijk niet.

Het WUB is redelijk overzichtelijk; de groep lezers die de opmaak lelijk vindt is iets groter dan de groep die kiest voor het predikaat oogstrelend. Het uiterlijk is blijkbaar niet erg aantrekkelijk en uitnodigend, maar de lezers weten uit ervaring ongeveer waar wat staat.

Behoefte aan onderwerpen

Schrijft het WUB voldoende over de zaken die de lezers interesseren? Volgens u schrijven wij (te) weinig over landelijke universiteitspolitiek en andere universiteiten. Opmerkelijk is uw oordeel over de sportverslaggeving; daar doen we eigenlijk niet aan, maar er zijn lezers die vinden dat we er toch nog (te) veel over schrijven. Lokaal Wagenings nieuws kent nogal uiteenlopende meningen: bijna eenderde vindt onze aandacht voor het lokale gebeuren (te) gering, zo'n twintig procent vindt het (te) veel.

Kwaliteit

De lezers geven het WUB een dikke zeven als cijfer. Daarbij zijn de afgestudeerden die een abonnement hebben genomen met een 7,35 het meest enthousiast; het wetenschappelijk personeel is het minst tevreden, met een 6,78 als cijfer.

Ook gaven de lezers een oordeel over de kwaliteit van de verschillende aandachtsvelden in het WUB. De lezers zijn het meest tevreden over de verslaggeving over onderzoek, LUW-politiek, onderwijs en milieu. Zo'n 35 procent van de lezers vindt dat deze rubrieken een (redelijk) hoge kwaliteit hebben, de overigen hebben voornamelijk neutraal aangekruist. Een relatief lage score valt te noteren bij sportnieuws, landelijk universiteitsnieuws en Wagenings nieuws. Human interest is het meest omstreden: zo'n twintig procent is niet tevreden, dertig procent juist wel. Geen enkel aandachtsveld springt er in positieve of negatieve zin sterk uit qua waardering. Het lijkt er dus op dat uw eindcijfer tot stand is gekomen via zessen, zevens en achten.

Groepsgesprekken

Los van de schriftelijke enquete belden de onderzoekers 191 LUW-studenten. Ze waren op zoek naar niet-lezers en wilden weten waarom deze groep het WUB niet las. De telefonische enquete leidde tot de verheugende constatering dat iedereen het WUB leest.

Aan de studenten die de telefoon opnamen, vroegen de onderzoekers of ze hun mening over het blad in groepsgesprekken wilden toelichten. Tien studenten met ideeen over het WUB meldden zich daarvoor aan.

Uit de twee groepsgesprekken rolden drie aanbevelingen. Het WUB moet meer aandacht besteden aan de standpunten, opinies en ideeen van studenten, gekoppeld aan het onderwijs. De berichtgeving in het WUB is te veel gericht op landbouwtechnische zaken en te weinig op sociaal-economische onderwerpen. De studenten hebben behoefte aan meer nieuws uit andere universiteitssteden.

Met de uitslag van het lezersonderzoek in het achterhoofd werkt de redactie aan de verdere verbetering van het Wagenings Universiteitsblad.