Nieuws - 29 juni 1995

Leverancier niet verantwoordelijk te stellen voor problemen Millennium

Leverancier niet verantwoordelijk te stellen voor problemen Millennium

Raad vraagt maar krijgt geen helderheid over invoering

Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor de invoering van het administratiesysteem Millennium, maar heeft er geen verstand van. Leverancier DBS heeft niet waargemaakt wat ze heeft beloofd, is het gevoel op de Landbouwuniversiteit, maar de universiteit heeft geen poot om op de staan om deze bewering juridisch te staven. Ik ben niet deskundig. Ik kan niet meer doen dan zeggen: het moet op tijd af zijn."


Ik vind dit een betreurenswaardig reactie van het college van bestuur op de problemen", opent het buiten-universitaire raadslid A. Goedmakers de discussie over het administratiesysteem Millennium. Het is erg dat het college de verantwoordelijkheid wegschuift naar de leverancier. Het college moet de problemen oplossen, ingrijpen. Het moet iemand anders verantwoordelijk maken, er is een deskundige van buiten nodig."

Goedmakers trekt in de universiteitsraad fel van leer tegen de problemen met Millennium, doordat zij, als oud-Europarlementarier, een on-Wageningse houding heeft: ze wil personen verantwoordelijk en aansprakelijk stellen. Dat is not done, noch bij het college van bestuur, noch bij de andere fracties. Het past niet om mensen zo aan te vallen", roept het TAP82-raadslid J. van der Pal verschrikt uit. We moeten de kosten bij de leverancier in rekening brengen."

Van der Pal put moed uit het betoog van collegelid Van den Hoofdakker, die ferme gesprekken heeft gevoerd met leverancier Dun & Bradstreet Software (DBS). We hebben geeist dat de leverancier ons gratis begeleidt naar een oplossing, en dat doet ie. In augustus zijn alle budgetoverzichten klaar, tot op vakgroeps- en projectniveau. Dat is een absolute eis aan de leverancier."

Als Goedmakers daarna doodleuk vraagt of Van den Hoofdakker aftreedt als Millennium in augustus niet de toegezegde kwaliteit heeft, schrikt het collegelid echter terug. Ik zeg dat niet toe. Het college is verantwoordelijk, maar ik ben niet deskundig. Ik kan niet meer doen dan zeggen: het moet op tijd af zijn."

Falen

Dan blijkt ook dat de universiteit leverancier Dun & Bradstreet niet aansprakelijk kan stellen voor het falen van Millennium. De verantwoordelijke troika (Van den Hoofdakker, secretaris Theijse en FEZ-hoofd Schuilenburg) laat onvermeld dat zo'n aansprakelijkheidsclaim vorig jaar reeds is onderzocht. Van den Hoofdakker: Er is geen brief tussen universiteit en leverancier over de centrale aansprakelijkheid."

Schuilenburg: Hetgeen de universiteit wilde, is gerealiseerd door de leverancier." Theijse: Door het voortschrijdende inzicht moesten de eisen worden veranderd tijdens de implementatie."

Nu wordt ook de fractie Progressief personeel boos en bedroefd. Aan de ene kant wordt de schuld afgeschoven op de leverancier DBS", aldus J. Hagelaar, aan de andere kant op de gebruikers, die tijdens het proces met steeds nieuwe eisen kwamen." Voorts vraagt PP aandacht voor de gebrekkige performance van Millennium: doordat de mainframe VAX overvoerd is met gegevens, is het administratiesysteem traag.

Theijse legt daarop uit dat de universiteit bij aanvang van Millennium een VAX extra heeft gekocht, maar dat het beroep op de terminal nu groter is dan was voorzien. (In de brief wordt dit de leverancier verweten). Met een extra stukje software kan het systeem iets sneller gaan draaien, vertelt Theijse, maar het lijkt beter om over te gaan op een nieuwe mainframe, genaamd Alpha. De keuze hangt af van de groeicurve van het informatiegebruik aan de LUW, en wordt binnenkort genomen, aldus Theijse. Hij stelt de raadsleden alvast gerust, dat de nieuwe Alpha weinig extra kosten zal maken.

Kosten

Over geld wil de verantwoordelijke troika overigens geen mededelingen doen. Enkele raadsleden doen al enige tijd moeite om de kosten van de invoering van Millennium boven tafel te krijgen, maar tot nu toe tevergeefs. De kosten zijn niet zichtbaar op de financiele overzichten. Van den Hoofdakker heeft geen idee"; hij heeft de uitvoering overgelaten aan Theijse en Schuilenburg en wil nu weleens, op aanraden van de raad, weten welke kosten er zijn gemaakt.

Hoe weinig Van den Hoofdakker van Millennium afweet, mag blijken uit de schorsing die hij nodig heeft om de raadsvragen te beantwoorden. Ook stelt hij dat het college nooit minder informatie heeft gegeven dan ze tot haar beschikking had. Daarmee reageert hij op de studentenfracties, die zich afvragen waarom de raad steeds geruststellende berichten over Millennium heeft gekregen, terwijl de invoering in werkelijkheid grote problemen ondervond. De christen-studentenfractie is daarbij het helderste: heeft het college de raad te optimistische informatie gegeven of is het college zelf verkeerd voorgelicht door zijn adviseurs?

Wederom blijft een helder antwoord uit, waarop Goedmakers zich irriteert aan het vrijblijvende gepraat. Er wordt voortdurend ergens onderuit gekropen. Het lijkt me nuttig om iets meer naar de marktsector te kijken. Maak eens helder wat er is afgesproken, college, en maak uw eigen taak duidelijk."

Concreet heeft de raad het college van bestuur nu gevraagd om de briefwisseling tussen de LUW en Dun & Bradstreet, waarin de verantwoordelijkheid van de leverancier en zijn gratis bijdrage aan de uitvoering staan omschreven.

Verslagen

Het zal nog een hele klus worden om zo'n brief te vinden, blijkt uit het nagesprek met stuurgroephoofd Theijse. Er zijn wel verslagen van bijeenkomsten van de stuurgroep en projectgroep, maar het heeft weinig zin om dat hele pak papier naar de raad te sturen", meent de LUW-secretaris, die niet kan aangeven in welke brief er onlangs toezeggingen zijn gedaan door de leverancier. Ook zijn dergelijke toezeggingen niet af te dwingen, meent Theijse. Als we de aansprakelijkheid van Dun & Bradstreet (DBS) voor de rechter gaan toetsen, trekken we aan het kortste eind."