Nieuws - 12 januari 1995

Levensmiddelentechnologie staakt Professional Masters

Levensmiddelentechnologie staakt Professional Masters

De Landbouwuniversiteit en het Hoger agrarisch onderwijs gaan nog eens kritisch kijken naar de begroting van de Professional Masters-opleidingen. Onlangs bleek dat het ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij vooralsnog weigert de structurele kosten van deze anderhalfjarige beroepsgerichte opleidingen voor afgestudeerde hbo-studenten te betalen. Wel is LNV bereid twee jaar lang driehonderdduizend gulden te betalen, uit de speciale pot voor vernieuwingsprojecten in het Hoger agrarisch onderwijs.

Aanvankelijk leek de ontwikkeling van de Pr.M.-opleidingen vastgelopen, toen bleek dat de LU en HAO het niet eens werden over inhoud en lengte van de programma's. Uiteindelijk is besloten om de Pr.M.-opleidingen met een half jaar op te rekken.

Inmiddels blijkt dat een aantal richtingen toch per 1 september 1995 wil beginnen. Landbouwplantenteelt heeft al een programma dat op nog maar een paar puntjes hoeft te worden gewijzigd. Tuinbouw, Bosbouw en Veehouderij werken verder aan een akkoord met de HAO-opleidingen. En ook Milieuhygine en Cultuurtechniek zijn aan de slag gegaan, toen bekend werd dat de programma's anderhalf jaar mochten duren. Alleen bij Levensmiddelentechnologie is geen overeenstemming bereikt over de inhoud van het programma en worden de pogingen gestaakt. Een van de redenen is dat de HAO-vertegenwoordigers het Pr.M.-programma inhoudelijk te veel vinden lijken op het huidige doorstroomprogramma.