Nieuws - 15 mei 1997

Levensmiddelenchemie en -analyse

Levensmiddelenchemie en -analyse

Levensmiddelenchemie en -analyse
Het Vak
 • P051-209
 • Eerste trimester 1996-1997
 • Aantal respondenten: dertien
 • Attentiewaarden overschreden voor tijdsbesteding, onderwijsopzet, schriftelijk studiemateriaal en aansluiting van het examen bij de stof. Aandachtspunten bij didactische verzorging en algemene waardering
 • Docenten: dr ir Harry Gruppen, prof. dr ir Fons Voragen, dr Henk Schols, dr ir Jozef Linssen en dr ir Jacques Roozen
  Het vak Levensmiddelenchemie en -analyse wordt vooral gevolgd door studenten Levensmiddelentechnologie in hun derde jaar. Het vak werd dit jaar op verschillende punten negatief beoordeeld door studenten
  Naar aanleiding van die slechte enqueteresultaten zijn we met een groepje studenten en roc-leden om de tafel gaan zitten om te kijken waar de voornaamste knelpunten liggen, zegt docent dr ir Harry Gruppen. Bijna alle problemen zijn terug te voeren op het nieuwe boek dat we sinds dit jaar gebruiken. We moesten overstappen omdat het boek dat we voorheen gebruikten plotseling te duur was geworden. Tot vorig jaar bestelden we als vakgroep altijd een paperback-editie van het boek uit Amerika, maar dat kon dit jaar niet meer. Studenten zouden meer dan driehonderd gulden moeten betalen, omdat de uitgever in Europa alleen een editie met een harde kaft op de markt brengt. We zijn daarom noodgedwongen overgestapt op een nieuw boek.
  Studenten klagen dat het nieuwe boek niet goed aansluit bij de behandelde stof. Het boek is vooral bedoeld als naslagwerk, niet om alles uit je hoofd te leren. Dat is voor studenten niet duidelijk en daardoor leren ze veel te veel. We hebben met Jan Steen van Agrarische onderwijskunde gepraat over de problemen en die ziet ook maar twee oplossingen: dichter bij het boek blijven in de colleges of zelf een dictaat schrijven. Het schrijven en vooral actueel houden van een dictaat kost te veel energie. Daarom hebben we gekozen voor de andere optie. Hij gaf trouwens aan dat Engelse boeken vaak een probleem zijn voor studenten, maar goede Nederlandse boeken zijn voor dit vak niet te krijgen.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent