Nieuws - 18 april 1996

Lettinga

Lettinga

Milieuclubs voeren actie voor scharrelvlees, kopte het WUB vorige week. Is diervriendelijk vlees nou zo milieuvriendelijk?


Je moet natuurlijk geen appels met peren vergelijken. Er moet gewoon een balans komen. Op een bepaald stuk grond kunnen dan niet meer dieren worden gehouden dan de draagkracht van die grond toelaat. Komt er te veel vee, dan moeten we veevoer importeren, waardoor op de plaatsen waar het vee wordt gehouden een onbalans ontstaat. Het resultaat is een wereldwijd geleur met goederen. En dat ontaardt op microschaal, bijvoorbeeld hier in Nederland, in onbeheersbare afvalstromen.

Natuurlijk wordt vlees duurder als je vanuit regionale proporties gaat werken. Dat is waar, maar dat is nu eenmaal de prijs die we er in een dichtbevolkt land voor moeten betalen. We moeten streven naar gesloten kringlopen op de plek zelf. Voor Nederland betekent dat dat we veel mensen op een klein grondgebied hebben en dus weinig dieren.

Je moet geen struisvogelpolitiek bedrijven. Verwerken van alle geimporteerde mest is veel te duur en er blijkt geen afzet voor de korrels, ondanks de massieve steun van Bukman (voormalig minister van Landbouw, red.).

En als het onverhoopt toch mocht lukken, wat krijg je dan: transportmaatschappijen die goederen over de hele wereld slepen. Ik pleit voor zoveel mogelijk regionale of nationale zelfvoorziening. Anders wordt je als land veel te afhankelijk van een paar heel machtige spinnen in een onbeheersbaar web. Helaas gaan we nog steeds die kant op, al geven lokale cooperaties die anders werken en denken me een beetje hoop.

Ik weet wel dat Nederland in deze hightech-maatschappij een transitland wil zijn en dat dat alle ontwikkelingen stuurt, maar daardoor raken we wel onze boeren kwijt. Dan zijn we voor onze voedselvoorziening afhankelijk van anderen. Willen we dat? Ik vind de samenleving haar ruggegraat verliest als we de boeren kwijtraken.

Ik ben en blijf dus voor regionale zelfvoorziening en gesloten kringlopen. In die context is scharrelvlees niet schadelijk voor het milieu.