Nieuws - 18 april 1996

Lening is geen lening

Lening is geen lening

We willen niets verdoezelen", zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs. Maar ook woorden die letterlijk in de wet voorkomen, kunnen verwarrend" zijn. Een krant van de Informatie Beheer Groep waarin zo'n woord staat, kon daarom met het oud papier mee.

Op 1 april zou de informatiekrant van de IBG verspreid worden, maar op 29 maart besloot minister Ritzen dat de 225 duizend exemplaren moesten worden vernietigd. De IBG sprak namelijk van een prestatielening, terwijl iedereen spreekt van prestatiebeurs. Het woord lening staat weliswaar in de wet, maar, zo oordeelde Ritzen, niemand kent het en daarom is het verwarrend.

Ritzen is bang dat studenten schrikken van de term prestatielening. Ze zouden kunnen denken dat basisbeurs en aanvullende beurs nu ook al zijn verdwenen. Die beurs wordt weliswaar in eerste instantie als lening uitbetaald - vandaar de juridische term prestatielening - maar wordt omgezet in een beurs als de student genoeg studiepunten haalt. Ritzen had er 46 duizend gulden voor over om een nieuwe krant te laten drukken.