Nieuws - 23 maart 1995

Lekker Fris stopt

Lekker Fris stopt

Het links-radicale tijdschrift Lekker Fris is ter ziele. Het maandblad werd zes jaar geleden opgericht als regionale vervanging van het geruchtmakende landelijke krakersblad Bluf! Lekker Fris heeft de afgelopen zes jaar de aandacht op zich gevestigd met haar rooikalenders, waarmee lezers ondermeer op de Wageningse proefvelden met genetisch gemanipuleerde aardappelen werden geattendeerd. Het tijdschrift werd daarom op een lijn geplaatst met aktiegroepen als de Ziedende Bintjes die de aanplant op proefvelden vernietigden.

Ex-redactielid Rene Oudshoorn stelt dat het afgelopen jaar tevergeefs is gepoogd meer abonnees te werven. Op haar hoogtepunt had Lekker Fris tweehonderd abonnees en werden 350 nummers in de losse verkoop afgezet in het verschijningsgebied Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Volgens Oudshoorn gaan enkele redactieleden verder met een nieuw initiatief tot een landelijk links-radicaal blad. Veel jonge mensen zijn of worden nog actief. Maar massaal de straat opgaan is er niet meer bij. Bovendien domineren autonome groepen met hun ongenuanceerde geschreeuw teveel bij die gelegenheden. Die roepen bijvoorbeeld nog steeds dit is fascisme, maar kunnen dat niet onderbouwen. Dat onderbouwen en nuanceren van je mening hebben wij met Lekker Fris succesvol gestimuleerd."