Nieuws - 19 maart 1998

Legbatterij

Legbatterij

Legbatterij
De Europese Commissie wil met ingang van 2009 de legbatterij afschaffen. Landbouwcommissaris Fischler stelt voor om al vanaf 1 januari volgend jaar voor nieuwe en gerenoveerde stallen de norm voor het minimale oppervlak per kip te verhogen naar achthonderd vierkante centimeter. Dat is bijna een verdubbeling, maar nog steeds heeft de kip minder dan dertig bij dertig centimeter ruimte. Wat heeft ze aan dat kleine beetje extra?
Voor de hen betekent het dat ze meer kan doen. Maar wat, dat hangt toch af van de hoeveelheid kippen in een ruimte en van hun gebruik van die ruimte. Je zult echt niet zien dat vier kippen aan de kant gaan zitten terwijl er een trimt, bij wijze van spreken. Kippen doen veel dingen gezamenlijk. Zelfs het leggen van eieren is gesynchroniseerd. Als vijf kippen tegelijkertijd willen eten, moet daar wel de ruimte voor zijn
Achthonderd vierkante centimeter, dat is minder dan anderhalf A4'tje per kip. Dus dat is nog niet fantastisch. Potentieel is het een beter systeem, maar Fischler doet geen voorstellen voor de groepsgrootte. Hoe meer dieren in een groep zitten, hoe meer vrije ruimte er relatief is. Maar boven een bepaalde grootte krijg je problemen. Sommigen schatten de grens op 25 individuen, anderen op tachtig. Dan kennen de hennen elkaar niet meer en is de pikorde niet meer te handhaven. Daardoor kun je meer kannibalisme krijgen. Dus het romantische beeld van een weiland waar veel kippen los rondlopen is ook niet ideaal. Als je vier of vijf kippen in een kooi houdt, is het gevaar van kannibalisme kleiner. Maar het begint te klinken alsof ik reclame wil maken voor de legbatterij en dat is zeker niet het geval
Het draait niet alleen om de ruimte; de EU wil ook eisen stellen met betrekking tot nestgelegenheid, zitstok en strooisel. Fischler heeft zich vooral op het welzijn gebaseerd, maar je moet ook naar andere normen kijken. Het is leuk voor kippen om buiten te lopen, maar dat levert wel milieuverontreiniging op. En het batterijsysteem was altijd voor de boer economisch veel interessanter. De vraag is of dat zo blijft met die achthonderd vierkante centimeter. Onder die omstandigheden is de biologische pluimveehouderij net zo rendabel
Er zullen altijd verschillende systemen blijven, want niet iedereen wil meer betalen voor biologische eieren. De pluimveehouderij blijft altijd een compromis tussen ecologie, dierenwelzijn en de belangen van producent en consument. Een ideaal systeem is er niet