Nieuws - 16 februari 1995

Leerstoelen Perdok en Kroonenberg blijven geschrapt

Leerstoelen Perdok en Kroonenberg blijven geschrapt

In het definitieve voorstel over het leerstoelenplan van het college van bestuur wordt de leerstoel Geologie en mineralogie van prof. dr S.B. Kroonenberg toch geschrapt. De cluster Landgebruik adviseerde de helft van de leerstoel te behouden en sectorbreed te kijken naar formatieruimte. Binnen de sector Landinrichting en Milieu bestaan zeven leerstoelen op het gebied van bodem. Ook is overlap aanwezig. Het college heeft hiernaar gekeken, maar blijft bij het oude voorstel. Prof. dr C.M. Karssen: Het weghalen van formatieruimte bij andere leerstoelen blijkt geen realistisch voorstel." Op verdere argumenten wilde hij niet ingaan: Dat is voor de universiteitsraad." Het college gaat nu bekijken hoe het onderwijs in het betrokken vakgebied kan worden voortgezet.

Oud bodemkundig hoogleraar prof. ir H. Kuipers, als relatief buitenstaander gevraagd naar zijn mening, noemt het weghalen van de geologie van de LU als het verwijderen van de wortel van de kies. Ik vind dit geen logische oplossing. Juist op een universiteit waar bodemkunde zo'n belangrijke rol speelt, moet je geologie behouden." Hij ziet alleen al in de leerstoelen van Van Breemen en Bouma overlap, en kan zich voorstellen dat er meer overlap te vinden is.

Ook de leerstoel Grondbewerking van prof ir U.D. Perdok moet wijken in het definitieve voorstel. Het voorstel voor het cluster om 0,3 leerstoel te behouden, is niet overgenomen.

Over een aantal leerstoelen binnen de vakgroepen Ruimtelijke planvorming en Tropische cultuurtechniek heeft het college geen besluit genomen. Een brede structuurcommissie moet uitsluitsel geven hoe de vacante leerstoel Planologie en de cultuurtechnische stoelen van prof. dr ir H.N. van Lier, prof. dr ir L. Stroosnijder en prof. L. Vincent geintegreerd kunnen worden tot drie stoelen.