Nieuws - 1 juni 1995

Leerstoel Richards samen met Londen

Leerstoel Richards samen met Londen

Het college van bestuur heeft besloten om de werkgroep Technologie en agrarische ontwikkeling tot 1 januari extra middelen te geven, ter compensatie van het feit dat prof dr P. Richards tot 1 januari 1998, de helft van de tijd is aangesteld bij de University College of London.

Volgens het leerstoelenplan 1990-1994, heeft de werkgroep recht op een hele leerstoel. Maar ze verzocht het college de helft van de leerstoel om te zetten in projecten. Gedeeltelijke aanstelling van Richards in Londen, heeft voor de kleine werkgroep het voordeel dat samenwerking met een grotere groep is gegarandeerd. Na 1 januari 1998 wordt de groep geevalueerd, en zal een beslissing vallen over continuering van de leerstoel.