Nieuws - 21 december 1995

Leerstoel Natuur en Milieu-educatie

Leerstoel Natuur en Milieu-educatie

De stichting Leerstoelen Natuurbeheer heeft bij de Landbouwuniversiteit een verzoek ingediend voor een bijzondere leerstoel Natuur en milieu-educatie. De leerstoel zou bij de vakgroep Agrarische onderwijskunde geplaatst moeten worden. Het college van bestuur en het clusterbestuur Sociale wetenschappen hebben positief gereageerd op het verzoek.

Leerstoelen Natuurbeheer is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en het Prins Bernhard Fonds. De stichting heeft ook leerstoelen aangevraagd in Nijmegen (natuurontwikkeling in stroomgebieden), Groningen (mariene natuurbeheer) en aan de Universiteit van Amsterdam (ecotoxicologie). De benoemdingsprocedure voor deze drie leerstoelen is inmiddels in een vergevorderd stadium.

Volgens prof. dr ir W. van den Bor van Agrarische onderwijskunde zal de nieuwe hoogleraar het conceptuele denken over natuur en milieu-educatie moeten verdiepen. Momenteel gebeurt er volgens Van den Bor wel veel op het gebied, maar wordt dit nog nergens structureel wetenschappelijk bestudeerd. De hoogleraar zal zich overigens primair gaan bezighouden met het formele, vooral agrarische, onderwijs en niet met de buitenschoolse natuur en milieu-educatie.