Nieuws - 26 oktober 1995

Landbouwuniversiteit wil alle proefaccomodaties samenvoegen

Landbouwuniversiteit wil alle proefaccomodaties samenvoegen

Verrassende benoeming van Schelbergen tot adjunct-secretaris

De Landbouwuniversiteit heeft er een adjunct-secretaris bij. Sectordirecteur Schelbergen buigt zich in zijn nieuwe functie over een reorganisatie van de proefaccommodaties en de facilitaire diensten, maar blijft ook sectordirecteur. Niet alleen voor zijn collega's kwam de benoeming als een volslagen verrassing.


Sectordirecteur Landbouw en Samenleving ir P. de Visser heeft geleerd zich niet meer te verbazen over bestuurlijke ontwikkelingen aan de Landbouwuniversiteit. Maar de benoeming van zijn collega-directeur van Plantaardige produktie F.A.H.M. Schelbergen tot adjunct-secretaris reorganisatieprojecten kwam onverwacht, geeft de beheerder van de Leeuwenborch toe. De Visser hoorde het in de rondvraag van het directeurenoverleg. Er was nog nooit over gesproken. In die zin was het wel een verrassing."

Schelbergen buigt zich de komende twee jaar, naast zijn reguliere taak als directeur van de met omvangrijke financiele problemen kampende sector Plantaardige produktie, over de reorganisatie van proefaccommodaties, technische diensten en fotolocaties. Zijn eerste opdracht wordt het samenbrengen van de proefaccomodaties van de LUW in een bestuurlijke eenheid zoals dat voor de plant- en gewaswetenschappen al is gebeurd bij de oprichting van Unifarm.

Een efficienter gebruik van personeel en apparatuur is het doel. Bijvoorbeeld werknemers die niet alleen in de kassen aan de slag kunnen maar eventueel ook op de proefvelden. Dat is het beeld dat LUW-secretaris ir Th. Theijse c.i. voor ogen had bij de opdracht aan Schelbergen. Met de oprichting van Unifarm heeft de LUW een stap in de goede richting gezet, vindt Theijse. Maar het facilitair bedrijf omvat nog niet alle proefaccomodaties in Wageningen. Zo horen de kassen van Erfelijkheidsleer en Bodemkunde en Plantenvoeding, de proefaccomodatie van Zodiac en het meteoveld in de Nieuwlanden er niet bij.

Ook de ir A.P. Minderhoudhoeve in Flevoland en het Biologisch Station Wijster in Drenthe worden bij de reorganisatie betrokken. Op papier althans; een fysieke verplaatsing van die proefaccomodaties is op voorhand uitgesloten. Want voor de tweehonderd hectare metende Minderhoudhoeve en het eveneens omvangrijke Wijster is in Wageningen of omgeving geen ruimte te vinden. Toch ziet Theijse voordelen als het beheer van de accommodaties wordt samengebracht. Hij denkt daarbij aan betere samenwerking en incidenteel uitwisseling van personeel en apparatuur. Maar te veel moeten we ons daarvan niet voorstellen. Daarvoor zijn de afstanden te groot en de eigen identiteiten van de beide accommodaties te specifiek", relativeert de secretaris.

Gevoelig

De reorganisaties waarmee Schelbergen aan de slag gaat zijn omvangrijk en liggen op de werkvloer gevoelig. Werknemers vrezen al snel voor hun baan zodra het woord efficientie valt, zeker in tijden van bezuinigingen. Theijse formuleert dan ook omzichtig als hij praat over zijn wens de technische diensten samen te voegen.

De secretaris heeft een flexibele groep technici voor ogen die LUW-breed inzetbaar zijn. De nieuwe dienst moet bovendien zelfstandiger gaan werken want de besluitvorming gaat nu volgens Theijse over te veel lagen. Of het huidige aantal arbeidsplaatsen van de technische dienst op peil blijft, laat hij even in het midden. De verwachte efficiencywinst bij samenvoegen van de huidige diensten leidt tot twee mogelijke scenario's. In het ene geval blijft het aantal arbeidsplaatsen behouden en wordt minder werk uitbesteedt. Maar ook een kleinere dienst die meer werk overlaat aan installatiebureau's behoort tot de mogelijkheden.

Doortastend

Volgens Theijse is Schelbergen de juiste man voor deze klus. Het is duidelijk dat de persoon vanuit de directeuren moet komen. Alleen zij kennen de specifieke problemen van de sectoren. Schelbergen is gewaardeerd onder zijn companen en we kennen hem als doortastend."

Dat de eigen sector van de directeur voor een omvangrijke reorganisatie staat, nu het personeelsprobleem zo nijpend is geworden dat het college van bestuur wil overgaan tot het opheffen van vakgroepen, ziet Theijse niet als een bezwaar. Al het denkwerk en voorwerk is al gebeurd. Ik denk dat de uitvoering (het al dan niet opheffen van vakgroepen, red.) niet zoveel tijd kost. Bovendien is deze opdracht, uitgesmeerd over twee jaar, ook weer niet zo omvangrijk."

Ook de voorzitter van het sectorbestuur, prof. dr ir R. Rabbinge, vreest niet dat Schelbergen te weinig tijd heeft voor de problemen binnen zijn eigen sector. Het is niet zo dat hij de hele LUW gaat reorganiseren. Hij gaat zich bezighouden met het iets dat we binnen Plantaardige produktie al hebben gedaan, namelijk het samenbrengen van de proefaccomodaties. Dat moet nu voor de hele LUW gebeuren. En Schelbergen heeft daar de juiste kennis en ervaring voor."

Rabbinge wil graag nog een misverstand uit de wegruimen. In de wandelgangen hoor ik steeds vaker het gerucht dat hij als adjunct-secretaris ook vakgroepen gaat reorganiseren. Maar dat is echt een misverstand."

De ervaring binnen de sector Plantaardige produktie leert dat niet iedere vakgroep het verlies van de eigen proefaccomadaties op prijs stelt. Straks gaat de LUW wellicht nog een stapje verder. Bij centralisatie blijven de proefaccomodaties en ondersteunende diensten ook niet binnen de sector. Desalniettemin denkt Schelbergen dat het met de protesten mee zal vallen. Wageningen is niet zo groot. Bovendien hebben we de vakgroepen straks ook wat te bieden. Bij Unifarm krijgen we nu soms complimenten dat de faciliteiten zijn verbeterd."

Een van de vakgroepen die straks een eigen proefaccommodatie dreigt kwijt te raken is Erfelijkheidsleer. Voor hoogleraar dr R.F. Hoekstra kwam het nieuws als een verrassing. Ik heb begrepen dat het besluit over de samenvoeging van de proefaccomodaties al gevallen is." Toch reageert de geneticus nuchter. Voor ons is het belangrijk dat het personeel van de kassen goed terecht komt en dat de taken straks nog worden uitgevoerd." Als aan die twee voorwaarden wordt voldaan, denkt Hoekstra dat overleg met Schelbergen goed zal verlopen.

De collega-sectordirecteuren J. Wien van Dierlijke produktie en de Visser nemen een afwachtende houding aan. Dat de sectoren straks hun eigen diensten kwijt raken, is ook weer niet zo onlogisch, redeneren ze. Er gaat veel veranderen op de LU", zegt Wien wijzend op de nieuwe bestuursstructuur met onderzoekscholen en onderzoeksinstituten. Beide directeuren achten de kans groot dat de instituten hun eigen ondersteunende bureaus krijgen en dat de vijf sectoren verdwijnen. Ik denk dat er over een paar jaar helemaal geen sectordirecteuren meer zijn", zegt Wien. Ik wacht rustig af", zegt De Visser.